Kommunal bolig

bilde av en gammel dame som går langs vegen med en handletralle

Søke kommunal bolig

Hvem kan få kommunal bolig?

Målgruppen for kommunal bolig er personer som er vanskeligstilte i boligmarkedet på grunn av:
  • økonomiske
  • helsemessige
  • sosiale forhold. 

Vilkår for å leie kommunal bolig

  • Søker må ha fylt 18 år
  • Søker må ha lovlig opphold i Norge
  • Søker må ha bodd i Kongsvinger kommune de siste 2 år
  • Søker greier ikke – alene eller med bistand fra nav – skaffe egen bolig i det ordinære boligmarkedet

Leie kommunal bolig

Det tilstrebes at flest mulig skal skaffe seg bolig på det private markedet og det oppfordres derfor om å søke bistand fra nav for økonomiske virkemidler i første omgang. 

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30