Kommunal bolig

bilde av en gammel dame som går langs vegen med en handletralle

Hvem kan få kommunal bolig?

Målgruppen for kommunal bolig er personer som er vanskeligstilte i boligmarkedet på grunn av:
  • økonomiske
  • helsemessige
  • sosiale forhold. 

Vilkår for å leie kommunal bolig

  • Søker må ha fylt 18 år
  • Søker må ha lovlig opphold i Norge
  • Søker må ha bodd i Kongsvinger kommune de siste 2 år
  • Søker greier ikke – alene eller med bistand fra nav – skaffe egen bolig i det ordinære boligmarkedet

Leie kommunal bolig

Det tilstrebes at flest mulig skal skaffe seg bolig på det private markedet og det oppfordres derfor om å søke bistand fra nav for økonomiske virkemidler i første omgang. 
 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen
Personvernerklæring
Tilgjengelighetserklæringer(bokmål)

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER