Midlertidig bolig

Du kan få hjelp av NAV med å finne et midlertidig botilbud hvis du helt akutt ikke har et sted å sove og oppholde deg neste døgn

bilde av grønne blader

Hvem kan få?

NAV kan bistå deg med å finne et midlertidig botilbud i en akutt situasjon, hvis du ikke klarer dette selv. Slike nødssituasjoner kan være ved brann, familie- eller samlivsbrudd eller hvis du har blitt kastet ut fra stedet du bor


 

Hva kan du få?

 • NAV skal finne et konkret og tilgjengelig botilbud
 • Du kan få opphold på camping, akuttbolig eller et annet husvære som egner seg
 • Du dekker overnattingen helt eller delvis dersom du har inntekt
 • Hvis du ikke har penger til å betale for det midlertidige botilbudet selv, kan du søke om økonomisk sosialhjelp 
 • Hvis du ikke klarer å ivareta interessene dine på boligmarkedet, kan NAV-kontoret bistå deg med opplysning, råd og veiledning.  

 

 

Hvor lenge kan du få?

 • Et midlertidig botilbud skal hjelpe deg i en akutt situasjon
 • Botilbudet er i utgangspunktet opptil to måneder, men kan etter en konkret vurdering forlenges med en måned til 
 • NAV skal gi deg råd og veiledning for å hjelpe deg til et varig botilbud

 

 

Hvordan søker du?

Hvis du er i en akutt situasjon uten et sted å bo. 

 • Du kan kontakte med Nav på telefon 55 55 33 33 i vanlig åpningstid kl. 08.00–15.30
 • Ta kontakt med ditt lokale NAV kontor 
 • Bruk skjema «Opplysning, råd og veiledning» hvor du krysser av for person uten bolig. Dette finner du digitalt, på NAV Kongsvinger eller kommunale servicetorget


 

Klage

Du har rett til å klage på vedtaket fra NAV. Klagefrist er 3 uker fra du mottar vedtaket.

 

Mer informasjon kan du finne på:

https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Sosiale+tjenester/bolig

https://www.veiviseren.no/forstaa-helheten/kurs/nokler-til-egen-bolig---individuelt-kurs

 

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30