Søke om økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp gis til de som trenger hjelp for å overvinne eller tilpasse seg en vanskelig situasjon. Stønaden skal sikre deg penger til mat, husleie, strøm og annet som kan regnes som livsnødvendigheter. Størrelsen på sosialhjelpen, og hvilken annen hjelp og oppfølging du kan få, skal vurderes individuelt og skjønnsmessig ut fra hvilke behov du har. Økonomisk stønad blir ofte gitt i kombinasjon med råd og veiledning.

bilde av et stille vann med en redningsbøye

Hvem kan søke?

 • Du må ha lovlig opphold og fast bopel i Norge for å ha rett til økonomisk sosialhjelp.
 • Du har rett til å søke om økonomisk sosialhjelp, å få en individuell vurdering av saken.
 • Husk at dersom du oppholder deg i utlandet, har du ikke rett til økonomisk sosialhjelp.

Les mer på nav.no

Hvordan søker du?

Du må søke NAV-kontoret i oppholdskommunen din.

Søknadsskjema finner du på NAV Kongsvinger eller på servicetorget. Trenger du hjelp til å skrive søknaden, kan NAV-kontoret hjelpe deg.

Link her til åpningstiden

Før du søker

NAV trenger opplysninger som: 

 • Inntekter
 • Utgifter
 • Personlige forhold som livssituasjon, familie, bolig og helse. 
 • Barn og unge i familien som har behov når det gjelder for eksempel skole- og fritidsaktiviteter.

Det er viktig at du dokumentere opplysningene i saken din. Ved gode nok opplysninger og dokumentasjon kan NAV behandle søknaden raskere og bedre. 

Nødvendig dokumentasjon er som regel: 

 • Legitimasjon
 • Gyldig oppholdstillatelse
 • Skattemelding (tidligere selvangivelsen)
 • Skatteoppgjør
 • Lønnsslipp
 • Kontooversikter som viser alle dine konti med saldo
 • Kontoutskrifter (hvis ikke nødvendige opplysninger kan dokumenteres på annen måte. Du kan stryke over tekst som ikke er relevant for saken)
 • Dokumentasjon på boforhold som for eksempel husleiekontrakt
 • Fakturaer for husleie, boliglån, strøm, barnehage, skolefritidsordning (SFO) og fritidsaktiviteter for barn, forsikringer
 • Faste eller høye utgifter til helse og/eller tannbehandling
 • At alle andre muligheter til inntekt er benyttet, og du kan bli bedt om å dokumentere hvilke andre muligheter du har forsøkt:
  - Har du søkt bostøtte
  - Har du benyttet dine rettigheter til eventuelle trygdeordninger
  - Har du tatt imot tilbud om arbeid eller kurs
  - Har du søkt om avdragsfrihet i bank og forhandlet med kreditorer
 • https://tjenester.nav.no/veivisersosialhjelp/slik-soker-du

Hva skjer etter du har søkt?

 • Du kan bli innkalt til møte med veileder.                                                                    Les merhttps://tjenester.nav.no/veivisersosialhjelp/artikkel/514876
 • Mangler noe dokumentasjon /opplysninger i søknaden, får du brev med frist for innlevering 
 • Ved søknader som krever lengre tid å besvare, skal du motta informasjon om det i forkant og når svar kan forventes
 • Skriftlig vedtak som svar på søknaden. 
 • Utbetaling av sosialhjelp dersom du vurderes til å fylle vilkårene for å motta økonomisk sosialhjelp
 • Hvis du er i en nødssituasjon, skal du ha et raskt svar
 • Saksbehandlingstid er 4 uker

Hva er viktig å vite når du har fått vedtak?

 • Du mottar et vedtak som er viktig du leser nøye. Ofte stilles det noen vilkår som må oppfylles før utbetaling. 
 • Hvis du mener at vedtaket er feil, kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar vedtaket.

Mer informasjon kan du finne her     

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30