Opplysning, råd og veiledning

Du har rett til opplysning, råd og veiledning uavhengig av om du allerede er i en vanskelig livssituasjon eller om du mottar andre tjenester fra NAV. Du kan ta kontakt med NAV i oppholdskommunen. Du vil få tilbud om samtale med en veileder på NAV. Hvis du mottar økonomisk sosialhjelp kan opplysning, råd og veiledning bidra til å støtte opp under mulighetene dine til å klare deg selv.

siluette av et barn og en voksen som snakker sammen

Hvem kan få opplysning, råd og veiledning?

 • Alle som oppholder seg i landet, har rett til å søke om å få vurdert sitt behov for tjenesten

Hva kan du forvente av tjenesten?

 • Innholdet i opplysning, råd og veiledningstjenesten vurderes ut fra ditt behov. 
 • NAV skal ha et helhetlig fokus på din livssituasjon på ulike områder, som arbeid og aktivitet, helse, fritid, hjemmesituasjon, omsorgsoppgaver, boligforhold, nettverk og økonomi
 • Et vedtak om opplysning, råd og veiledning
 • Alle som jobber i NAV har taushetsplikt
 • Du kan be om at en samtale blir gjennomført på et skjermet sted

Hva forventes av deg?

 • Du møter til samtalen
 • At du følger opp det som avtales med veileder

Hvordan søke på tjenesten

 • Søknad sendes/leveres til NAV Kongsvinger.
 • Søknadsskjema finner du her. (PDF, 1MB)
 • I tillegg kan du hente skjemaet på NAV Kongsvinger eller kommunens servicetorg.
 • Søknaden behandles så fort som mulig, og du kan forvente opptil 4 ukers behandlingstid 
 • Har du behov for råd og veiledning over tid, skal du ha et vedtak som sier hva tjenesten innhold

Klage

 • Du kan klage på vedtaket
 • Du har 3 uker frist fra du mottok vedtaket til å levere klagen 
 • Forklar hva du mener bør endres og begrunn hvorfor
 • Trenger du veiledning til å fylle ut klage, kan NAV være behjelpelig 
 • Dersom NAV ikke gir medhold i klagen, sendes klagen til Fylkesmannen i Hedmark, som avgjør utfallet på klagen 

Mer informasjon finner du på: 

https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Sosiale+tjenester/generelle-råd-og-veiledning

https://tjenester.nav.no/veivisersosialhjelp/

 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen
Personvernerklæring
Tilgjengelighetserklæringer(bokmål)

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER