Trygghetsalarm

Målet med trygghetsalarm er å gi den enkelte trygghet slik at man kan bo så lenge som mulig i eget hjem. Alarmen er tilknyttet en alarmsentral som formidler kontakt med hjemmetjenesten.

trygghetsalarm

Trygghetsalarmtjenesten omfatter

• Programmering, montering og oppkobling av trygghetsalarm med sensorer.

• Montering av nøkkelboks

• Service, vedlikehold og teknisk kontroll av alarm og sensorer

• Opplæring i bruk av alarmen

• Etter utløst alarm vil hjemmetjenesten følge opp.

 

Hvordan søke tjenesten

Her finner du bestillingsskjema for trygghetsalarm (PDF, 416KB)

Du kan kontakte kommunen v/Forvaltningsenhet Helse for å få hjelp til å søke om dagsenter, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER