Tilfluktsrom i Kongsvinger kommune

Formål med tilfluktsrom og nasjonal kapasitet

Tilfluktsrom ble i sin tid plassert i de områder der en regnet med at behovet var størst. Generelt kan det sies at de fleste tilfluktsrom vil redusere skadevirkningene fra konvensjonelle våpen, dvs. skader som følge av trykkbølger og splintvirkninger.

Norge har i dag i underkant av 20 000 tilfluktsrom med plass til om lag 2 500 000 personer: 600 offentlige tilfluktsrom med ca. 300 000 plasser og 19 200 private tilfluktsrom med ca. 2 200 000 plasser.

Les mer om tilfluktsrom på nettsiden til Sivilforsvaret

Private og offentlige tilfluktsrom

Offentlig tilfluktsrom er tilfluktsrom som bygges av kommunen for å kunne gi vern for allmennheten, ved at de menneskene som måtte være i nærområdet, kan søke vern i en beredskapssituasjon. Dette prioriteres i konsentrerte boligområder hvor tilfluktsromdekningen ellers ikke er tilfredsstillende.

Justisdepartementet fastsetter hvilke kommuner det skal være plikt til å bygge tilfluktsrom i. Justisdepartementet besluttet i 1998 å iverksette midlertidig stans i plikten til å bygge tilfluktsrom som fremdeles er gjeldende.

Offentlige tilfluktsrom

I Kongsvinger kommune finnes det ingen offentlige tilfluktsrom. Kongsvinger kommune har derimot mange private tilfluktsrom (se under).

Du kan lese mer om tilfluktsrom i forskrift for tilfluktsrom 

Se kart over offentlige tilfluktsrom

Private tilfluktsrom

Private tilfluktsrom er bygd og dimensjonert for å kunne gi vern for de menneskene som normalt oppholder seg på eiendommen der tilfluktsrommet er. De er i privat eie. Eieren har ansvaret for vedlikehold. 

I Kongsvinger er det ca. 113 private tilfluktsrom med til sammen ca 12 900 plasser. Disse er i hovedsak plassert på skoler, barnehager, sykehjem, i industrien og i borettslag. Det er ikke krav til merking på utsiden av disse rommene.

Bruk av tilfluktsrom i dag

  • Både private og offentlige tilfluktsrom kan benyttes til ulike oppgaver i fredstid så lenge denne aktiviteten ikke foringer tilfluktsrommet.
  • Eksempler på slik fredstidbruk er lager, garderobe, treningsrom og garasjer.
  • Rommet skal kunne klargjøres til bruk innen fastsatt tid som for tiden er 72 timer.

Bygging av tilfluktsrom i dag

  • I all hovedsak bygges det ikke nye tilfluktsrom i dag. I den grad det bygges, bygges det som erstatning for tilfluktsrom som rives.
  • Man har heller ikke plikt til å bygge nye tilfluktsrom i et nytt bygg. På nye bygg over 1.000 kvadratmeter må man søke om dispensasjon for å slippe.

Varslingsanlegg

Sivilforsvaret har ansvaret for landets varslingsanlegg og tilfluktsrom. Les mer:

Tilfluktsrom (sivilforsvaret.no)

Varsling av befolkninga (sivilforsvaret.no)

Et oversiktskart over tilfluktsrom finner man her (dsb.no)

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER