Gravetillatelse

Her finner du informasjon om gravetillatelse, søknadskjema og beskrivelse over hva du må sjekke før du starter å grave.

Viser bilde av noen som graver i hagen

Skal du grave må du gjøre følgende:

Det sendes en gravemelding når det skal graves i

  • kommunal eiendom
  • kommunal veg
  • fortau eller gang- og sykkelveg
  • arbeider på nye og eksisterende kabler/ledninger.

Ved større endringer må det søkes om ny tillatelse. Meldingen skal også benyttes ved reparasjon av stikkledninger for vann og avløp og lignende. 

•    Gravearbeider i kommunale vegarealer skal utføres i henhold til «Kommunens beskrivelse av 14.01.2009». 
•    Gravearbeider i kommunale grønt- og idrettsarealer skal utføres i henhold til «Kommunens retningslinjer av 28.01.2009»
Som søker er du ansvarlig for melding om trafikkendringer til alle utrykningsenheter som politi, brannvesen, ambulanse, buss og taxi. 
Ved graving i riks- og fylkesveg tas det kontakt med Statens vegvesen. 

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30