Telerestriksjoner på kommunale veger

Siden en del av de kommunale grendevegene har svekket bæreevne under teleløsningen må aksellasten midlertidig settes ned for at vegen ikke skal bli ødelagt av tungtransport i denne perioden.

Det innføres telerestriksjoner på følgende kommunale grendeveger og gjelder fra det tidspunktet skiltene er satt opp:

telerestriksjoner

 

Dispensasjon fra skiltforskriften kan kun gjøres av Statens vegvesen og søknader om dispensasjon må sendes til spesialtransportkontoret i Statens vegvesen for vurdering. Tlf 22 07 30 00.

Henvendelse kan sendes til Statens vegvesen Region Øst, PB 1010, 2605 Lillehammer eller på e-post spesialtransport.ost@vegvesen.no

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Mette Andersen
Webredaktør: Toni Sjøenden

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstider:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30