Veileder for gode møter i Kongsvinger kommune

1. FORBEREDELSE

 • FORSAMTALE

 • LAG MØTEINNKALLING

 1. Inviter barn og foresatte til en samtale. Avtal formål med møtet og hvem som skal delta.
 2. Fyll ut Samtykkeskjema
 3. Noterer ned barnet/ungdom/foresatte sine meninger, disse brukes i møte i etterkant. Godkjennes av den/de det gjelder.
 4. Sett opp dagsorden, dato, tidsramme for møtet og avtal møtested
 5. Send ut møteinnkalling på vegne av barnet/ungdommen/foresatte

2. VELKOMMEN

 • LAG EN GOD RAMME FOR MØTET

 1. Velkommen
 2. Presentasjonsrunde
 3. Avklar hvem som skriver referat, bruk Referatmal
 4. Beskriv status. Møteleder leser referat fra forsamtalen og opplyser hvor informasjonen er oppbevart
 5. Barnet/ungdom/foresatte inviteres til å komme med utfyllende/ korrigerende opplysninger
 6. Evaluer eventuelle tiltak som er gjort – hva har fungert / ikke fungert?
 7. Innspill og refleksjon fra deltakerne i møtet. Her kan vi presentere tilbud/tiltak fra tjenestene som barnet/ungdom/foresatte kan vurdere og eventuell takke ja til.

3. MÅL OG VEIEN VIDERE

 • SKAP EN FELLES FORSTÅELSE
 1. Hva drømmer barnet/ungdom/foresatte om?
 2. Hvilke tiltak skal igangsettes, videreføres og hvilke skal eventuelt avsluttes?
 3. Koordiner tiltakene og skriv ned hvem som er ansvarlig
 4. Planlegg når tiltakene skal evalueres og når evalueringsmøtet finner sted.

​​​​​​​

4. AVSLUTNING

 • OPPSUMMER

 • EVALUER MØTET

 • TAKK FOR MØTET

 1. ​​​​​​​Er det noen andre avklaringer som må gjøres før vi avslutter?
 2. Spør barn/ungdom/foresatte om møtets nytteverdi
 3. Takk for møtet og avslutt

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER