Kontakt lege ved seksuelle overgrep

Dersom du har vært utsatt for seksuelt overgrep, er det viktig å oppsøke lege (eller overgrepsmottak) for en generell helsesjekk for å sikre biologiske spor til en eventuell politietterforskning, samt undersøke om du er påført seksuelt overførbar smitte. Legen kan henvise videre ved behov for blant annet psykolog, kriserådgivning eller videre behandling.

Politiet har eget overgrepsmottak

Legeundersøkelse kan også gjennomføres på overgrepsmottak. Personellet er spesialutdannet og har taushetsplikt. De skal ivareta din helse og øvrige rettigheter, samt sikre biologiske bevis til en eventuell politietterforskning.

Politiet

Dersom du har vært utsatt for et seksuelt overgrep, bør du kontakte nærmeste politistasjon så raskt som mulig og anmelde forholdet. Dersom du ønsker hjelp til å vurdere om forholdet bør anmeldes eller med selve anmeldelsen, kan du kontakte en bistandsadvokat.
Politiets fellesnummer: 02800

Bistandsadvokat

Ofre for seksuelle overgrep er blant dem som ofte har krav på bistandsadvokat dekket av det offentlige. Bistandsadvokatens oppgave er kort fortalt å ivareta fornærmedes interesser i saken.

Lavterskel hjelpetilbud og fagressurs om seksuelle overgrep

Nok.-senteret er et tverrfaglig, gratis og lavterskel hjelpetilbud til alle personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende. Vi er også en fagressurs som tilbyr veiledning og undervisning til skole­klasser, lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler seksuelle overgrep.

Krisesenter

Krisesenteret er et tilbud for kvinner, menn og barn som har blitt utsatt for vold. Personalet har særlig kompetanse på å gi sikkerhet, råd og veiledning ved vold i nære relasjoner.

Her finner du mer informasjon om Krisesenteret.

Landsdekkende telefon for incest og seksuelt misbrukte

Landsdekkende telefon for incest og seksuelt misbrukte skal hjelpe seksuelt misbrukte til å bedre sin livskvalitet, og bidra til å redusere seksuelle overgrep mot barn og unge.
Telefon: 80 05 70 00

Alarmtelefon for barn og unge

Alarmtelefonen tar imot samtaler fra barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep, samt voksne som er bekymret for at et barn er i en slik situasjon. Alle telefoner blir besvart av voksne med lang erfaring. De kan hjelpe til med å kontakte politi eller legevakt, sende bekymringsmelding til det lokale barnevernet, ta kontakt med andre hjelpetjenester og gi råd om hvordan du kan få hjelp fra andre.
Telefon: 116111

Barnevernet

Barnevernet har egne kompetanseteam som spesialiserer seg på seksuelle overgrep. Du kan ringe både anonymt og under fullt navn.

Her finner du informasjon om Barnevernet. 

Utsattmann.no

Utsattmann.no er et nettsted som retter seg mot menn/gutter som har vært utsatt for overgrep i oppveksten. Her kan de utsatte og deres pårørende få informasjon om seksuelle overgrep, samt lese andre utsattes historier og benytte en anonym spørsmål- og svartjeneste.

Overgrep mot eldre

Overgrep mot eldre skjer både i private hjem og på institusjoner. Overgrepene kan ha mange former, men som regel er de av psykisk, fysisk, økonomisk eller seksuell karakter. Vern for eldre hjelper de som står i fare for eller er utsatt for overgrep. Tilbudet er gratis, og du kan være anonym. Alle over 62 år som er utsatt for overgrep, kan ringe oss for å få råd, veiledning og hjelp. Også pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre, kan benytte dette nummeret. Nasjonal kontakttelefon: 800 30 196, mandag – fredag kl. 09.00 – 15.00