Klage på parkeringsgebyr

Har du fått parkeringsgebyr/kontrollsanksjon (eller parkeringsbot på folkemunne), kan du klage på bota elektronisk.

Betale for parkering

Du kan betale for parkering på parkeringsautomaten (med mynt eller kort). Disse er plassert på alle våre parkeringsplasser. Du kan også velge å betale med Easypark som kan lastes ned fra Appstore eller Google Play.

Elbil

Vi har flere ladestasjoner for elbil ved normallading. Det er plassert på

 • Arkovegen ved Cirkle K
 • Parkvegen ved Kongsvinger Sykehus
 • Markensvegen 1 ved EPA senteret
 • Lerkevegen ved Glåmdal Bilsenter
 • Industrivegen ved Coop Extra, Langeland
 • Kristian Walbysveg ved Biltema
 • Rådhusgata/Fjellgata
 • Teatergata 2, Rådhus-Teatret. 

Lading starter du med ladebrikke fra elbilforeningen eller tilsvarende.    

Kommunale parkeringsplasser

Sentrum nord:

 • Fjellgata p-plass
 • Rådhusteateret (ved Rådhuset)
 • Storgata (ved KOBBL blokka)
 • Rådhusgata/Fjellgata
 • Rådhusgata (i gata ved Kongssenteret)
 • Markensvegen (i gata ved Europris) 
 • Parkvegen p-plass (nedenfor Politistasjonen)
 • Parkvegen (mellom Tommelstads gate/Storgata)
 • Parkvegen (i gata ved Politistasjonen)
 • Parkvegen (i gata ved Sykehuset)
 • Kirketorget p-plass

Sentrum syd:

 • Jernbanegata
 • Sofiesgate
 • Glommengata
 • Samvirkegata
 • Engensgate (ved gamle Glåmdalen-bygget)
 • Arkovegen p-plass 

Parkering for forflytningshemmede

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede er et hjelpemiddel for den som pga vesentlig nedsatt forflytningsevne og har særlige behov for å parkere på steder der det tilgjengelige parkeringstilbudet ikke kan benyttes. Det er både den medisinske betingede bevegelseshemmingen og det konkrete parkeringsbehovet som vektlegges ved tildeling av tillatelse.

Hvem kan søke?

Er du bilfører eller passasjer og har særlige problemer med å bevege deg over lengre strekninger kan du søke. Du må være bosatt i Kongsvinger kommune. Institusjon som disponerer spesialinnredet motorvogn for transport av forflytningshemmede kan også søke.

Hvordan søker jeg?

 1. Du må fylle ut søknadsskjema og legeerklæring og sende inn sammen med passfoto.
 2. Det er viktig at det framkommer i søknaden en beskrivelse av hvorfor du ikke kan benytte det ordinære parkeringstilbudet.
 3. Tenk godt igjennom hvor har du problemer med å parkere, hvor ofte er du der?Hvorfor har du behov for parkeringslette der? Hvor viktig er dette behovet?
 4. Er du regelmessig til behandling, opptrening, lege? Legg gjerne ved dokumentasjon.

Hvor kan tillatelsen brukes?

 • På reserverte parkeringsplasser forflytningshemmede angitt ved offentlig trafikkskilt.

 • På avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser, uten at det betales avgift og utover fastsatt lengste maksimaltid.

 • Utover fastsatt lengste parkeringstid på steder som er regulert med tidsbegrenset parkering, unntatt der det er regulert med begrenset parkeringstid for forflytningshemmede.

 • På steder det er innført boligsoneparkering.

Ved parkering skal kortet ligge godt synlig i frontruten for kontroll,
Parkeringstillatelsen følger innehaveren, ikke kjøretøyet. Misbruk vil føre til inndraging av kortet.

Klage på vedtak om parkering for forflytningshemmede

Du har mulighet til å klage på vedtaket innen en frist på 3 uker fra du mottok det.

Lover og forskrifter

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede