Hva er en frisklivssentral?

Frisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste som arbeider med å fremme fysisk og psykisk helse, og forebygge eller begrense utvikling av sykdom. Frisklivssentralen støtter og motiverer deg som ønsker å endre vaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, søvn og/eller tobakk. Vi tilbyr individuell veiledning og gruppebaserte tilbud. Målet er å gi tidlig hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer, gjennom å styrke deltakernes helsekompetanse. Tjenesten er målrettet og tidsavgrenset.

Hvem kan delta?

Alle innbyggere i Kongsvinger kommune som ønsker støtte til å endre levevaner kan delta på våre tilbud. Frisklivssentralen er lavterskel og du trenger ikke henvisning for å komme i kontakt med oss.

Helsesamtaler

Alle nye deltakere inviteres til en oppstartsamtale. I denne samtalen kartlegger vi dine ønsker og behov, og setter opp en plan med utgangspunkt i dine målsettinger. Vi gjennomfører helsesamtaler etter behov i løpet av oppfølgingsperioden på frisklivssentralen. Motivasjon, barrierer og grad av måloppnåelse er viktige temaer i samtalene. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat hvis du er usikker på hva frisklivssentralen kan tilby deg. Våre helsesamtaler er gratis.

Hva tilbyr vi?

 • Treningsgrupper og aktivitetskurs
 • Individuell treningsoppfølging
 • Ungdomsgruppe
 • Kostholdsveiledning i grupper
 • Søvnkurs
 • Snus- og røykesluttkurs

Timeplan vår/sommer 2024

Mandager Kom i form - utetrening Klokkeslett: 10:00 - 11:00 Sted: Oppmæte Skansesletta friidrettsanlegg Instruktør: Maren Styrketrening - vedlikehold Klokkeslett: 10:00 - 11:00 Sted: Holthallen Instruktør: Thore Vanngym nivå 1 Klokkeslett: 12:00 - 12:45 Sted: Kongsbadet Instruktør: Thore Tirsdager Vanngym for gravide Klokkeslett: 16:00 - 16:45 Sted: Kongsbadet Instruktør: Thore/Maren Ungdomsgruppe Klokkeslett: 17:00 - 21:00 Instruktør: Thore Onsdager Kom i form - styrke Klokkeslett: 10:00 - 11:00 Sted: Holthallen Instruktør: Maren/Thore Yoga/stretching Klokkeslett: 11:00 - 11:45 Sted: Holthallen Instruktør: Thore Vanngym nivå 2 Klokkeslett: 13:00 - 13:45 Sted: Kongsbadet Instruktør: Thore Torsdager Senior balanse Klokkeslett: 10:00 - 10:45 Sted: Holthallen Instruktør: Thore/Maren Fredager Kom i form - utetrening Klokkeslett: 10:00 - 11:00 Sted: Oppmæte Skansesletta friidrettsanlegg Instruktør: Maren/Thore Yoga/stretching Klokkeslett: 11:30 - 12:15 Sted: Holthallen Instruktør: Thore

Beskrivelse av våre tilbud

Kom i form

“Kom i form” er et aktivitetskurs som varer i 12 uker med oppstart 3. april. Dette kurset passer for deg som ønsker å bli mer aktiv og trenger litt hjelp med å komme i gang. Det består av ukentlige gruppetreninger ledet av fysioterapeut med fokus på styrke og kondisjon. Du vil få tips til øvelser og aktiviteter som du kan fortsette med på egenhånd etter kurset. I forkant gjennomføres en kartleggingssamtale og du vil få tilbud om oppfølgingssamtaler underveis, slik at du får støtte på veien til å nå målene dine.

Faste gruppetreninger i perioden (3. april – 21. juni):

Mandag: Kom i form - utetrening
 • Klokkeslett: 10:00 - 11:00
 • Sted: Oppmæte Skansesletta friidrettsanlegg
 • Instruktør: Maren
Onsdag: Kom i form - styrke
 • Klokkeslett: 10:00 - 11:00
 • Sted: Holthallen
 • Instruktør: Maren/Thore
Fredag: Kom i form - utetrening
 • Klokkeslett: 10:00 - 11:00
 • Sted: Oppmæte Skansesletta friidrettsanlegg
 • Instruktør: Maren/Thore

Det blir også arrangert temasamlinger i løpet av perioden med kostholdsveileder og kommunepsykologer:

 • Kosthold 9. april kl. 13.00 – 14.30
 • Motivasjon 26. april kl. 13.00 – 14.30
 • Søvn 14. Mai kl. 13.00 – 14.30
 • Stressmestring og angst 4. juni kl. 13.00 - 14.30

Oppmøte: Vekstsenteret på Rasta (Otervegen 26)
Nytt aktivitetskurs arrangeres til høsten igjen.

Individuell treningsoppfølging

Vi anbefaler deltakelse i vårt aktivitetskurs eller andre gruppetilbud dersom du ønsker støtte til å bli mer fysisk aktiv. Ved behov kan vi også tilby individuell treningsoppfølging i en 12-ukers periode. Denne oppfølgingen består hovedsakelig av helsesamtaler og veiledning i egentrening slik at du kommer i gang. Vi bistår også med å finne lokale tilbud og aktiviteter som kan passe deg.

Vanngym

Vi tilbyr vanngym for deg som har god nytte av trening i vann, f.eks. ved muskel-/skjelettplager som gjør det utfordrende å delta på annen aktivitet. Dette er en skånsom måte å trene både styrke og kondisjon på, der man bruker vannet som naturlig motstand. Vannet i terapibassenget holder en temperatur på 32 grader. Du får tilbud om en periode på 12 uker av gangen. Vi har også en egen gruppe for gravide. Vanngymmen foregår i Kongsbadet og koster 60 kroner for inngang per gang.

Styrketrening vedlikehold

Dette er et videre tilbud for deltakere ved frisklivssentralen som har gjennomført en oppfølgingsperiode, f.eks. gjennom vårt aktivitetskurs. Hovedfokuset i treningen er styrke og innholdet i timene er en videreføring av det du lærte på aktivitetskurset. Du får tilbud om deltakelse i gruppa inntil 12 uker, og du får hjelp med å finne andre tilbud og aktiviteter som kan passe deg videre.

Yoga/stretching

Yoga/stretching er en time med lette yogaøvelser, tøyning og avspenning. For å delta på denne timen må du ha aktiv oppfølging på frisklivssentralen eller tidligere ha gjennomført en oppfølgingsperiode.

Senior balanse

Senior balanse er en treningsgruppe for eldre (65 år og oppover) som har behov for et treningstilbud å komme til for å opprettholde sin fysiske funksjon. Timen foregår i Holthallen og består av øvelser med fokus på styrke og balanse. For å kunne delta må du gå uten ganghjelpemiddel innendørs og ordne med transport til/fra gruppa selv.

Ungdomsgruppe

Et fast treffpunkt for ungdom i alderen 14-25 år. Tilbudet er gratis og ledes av en treningsveileder. Formålet med gruppa er sosialisering, aktivitet, læring og mestring i dagliglivet. Ungdommene blir introdusert for ulike aktiviteter både inne og ute, og er selv medvirkende i valg av aktiviteter.

Matprat med kostholdsrådgiver Kristin

“Matprat” er et gruppetilbud for deg som ønsker å lære om kosthold og bli mer bevisst på egne matvaner. Tilbudet har tilnærming til Helsedirektoratets “Bra Mat kurs” og tar for seg ulike temaer. Det er likevel mulighet for drop-in på de oppsatte datoene dersom du ikke ønsker å delta alle gangene. Du vil få inspirasjon og kunnskap om enkel, god og næringsrik mat. Aktuelle temaer vil være kostsirkelen, måltidets betydning, økonomi og matpraksis. Spørsmål og innspill fra deltakerne blir vektlagt. Kursleder er kostholdsrådgiver Kristin Lysen. Påmelding kan også gjøres etter oppstart 16. april.

Sted: Møterom på Vekstsenteret, Rasta (Otervegen 26)

 • 16. april 12:00 – 13:30
 • 30. april 13:00 – 14:30
 • 7. mai 13:00 – 14:30
 • 21. mai 13:00 – 14:30
 • 28. mai 13:00 – 14:30
 • 11. juni 13:00 – 14:30

Søvnkurs

Kongsvinger kommune ved Frisklivssentralen tilbyr behandling/søvnkurs i grupper for personer som sliter med søvnvansker. Dette er et gratis tilbud til alle innbyggere i kommunen over 18 år. Behandlingen baserer seg på kognitiv atferdsterapi for insomni. Kurset strekker seg over ni uker med totalt seks samlinger på 1-2 timers varighet.
Kursholder er psykologspesialist Simon Bakke.

Ikke alle søvnvansker vil være aktuelle for behandlingen som blir tilbudt. Du vil derfor bli kontaktet for en avklaring om hvorvidt dine søvnvansker passer for behandlingen. Aktuelle kandidater blir kalt inn til en egen forsamtale før deltakelse på kurset.

For påmelding ta kontakt med følgende:

Psykologspesialist Simon Bakke (940 11 167) eller per e-post: Simon.Bakke@kongsvinger.kommune.no
Fysioterapeut Maren Vesteng Grønlund (404 30 588) eller per e-post: frisklivssentralen@kongsvinger.kommune.no

Følg Frisklivssentralen på Facebook

Vi oppdaterer Facebooksiden vår fortløpende med info om turer, kurs og eventuelle endringer i timeplanen. Søk på «Frisklivssentralen Kongsvinger».