Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede plan og vedtas av kommunestyret. Planen består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen beskriver kommunens utfordringer, og hvilke strategier som skal legges til grunn for å møte disse. Kommuneplanens arealdel avklarer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke forutsetninger som ligger til grunn for utvikling av områdene.

Økonomiplan

Kommunal planstrategi

Planer og strategier

Med utgangspunkt i kommuneplanen utarbeides det planer og strategier innen ulike tema og virksomhetsområder.

Planer og strategier - Helse og mestring

Planer og strategier - Oppvekst og læring

Planer og strategier - Miljø og samfunnsutvikling

Planer og strategier - Klima og Miljø

Andre planer og strategier

Regionale planer og strategier

Reguleringsplaner

  • Her finner du liste over vedtatte reguleringsplaner