Beliggenhet

Roverud skole ligger på tettstedet Roverud ca 10 km for Kongsvinger sentrum. Skolen ble fra august 2018 en ren barneskole etter at ungdomsskoleelevene ble flyttet til Kongsvinger. Roverud skole har nå 105 elever fordelt på 1. til 7. Trinn. Skolen er nyrenovert og ligger vakkert til i landlige omgivelser med kort veg til skog og vann. 

Satsingsområder

Kongsvingerskolen arbeider for å fremme gode og inkluderende læringsmiljøer som fremmer dybdelæring og arbeid med 21. århundrets kompetanse. Ved Roverud skole har vi som mål at alle elever skal ha et godt, trygt og inkluderende læringsmiljø og at elevens læringsresultater skal ligge over landsgjennomsnittet.

Alle elever i kongsvinger har eget læringsbrett til bruk i skolearbeidet, og kommunen er langt fremme i satsingen på en digital skole. 

Skolen har et meget godt skolefritidstilbud med varierte aktiviteter.