Beliggenhet

Austmarka barne- og ungdomsskole ligger tre mil sørøst for Kongsvinger.
Skolen ligger i sentrum av Austmarka, nært kirken og de vakre omgivelsene med elva og strandpromenaden «Vestbredden». Skogen og nærområdet er en viktig ressurs for uteskolen som noen trinn har ukentlig.

Skolens satsingsområder

Skolen arbeider med å skape et godt og inkluderende læringsmiljø for alle elever. Skolen har innsatsteam mot mobbing, der helsesykepleier (helsesøster), PPT, TPO-veileder og ledelsen er representert. Teamet arbeider med å forebygge, avdekke og stoppe mobbing og krenkelser på skolen.

Austmarka barne- og ungdomsskole deltar i forsknings- og utviklingsprosjektet Kultur for læring, der relasjonell klasseledelse er hovedtema i 2019.

Skolen har årlig en åpen dag/kveld der lokalsamfunnet inviteres inn til å overvære skuespill, se elevarbeid og der aktuelle temaer tas opp. Solidaritet er ofte et tilbakevendende tema.