For Foreldre til Barn i Aldersgruppe 1. - 4. trinn

 • InternetMatters.org: Tilbyr veiledning og råd om hvordan man holder de yngste barna trygge på nettet, ideell for foreldre til barn i førskolealderen.

For Foreldre til Barn i Aldersgruppe 5. - 7. trinn

 • Common Sense Media: Inneholder leksjoner og materiale som er nyttige for foreldre til barn i denne aldersgruppen, spesielt når det gjelder å forstå og håndtere nettmobbing og etikk på nettet.

For Foreldre til Barn i Aldersgruppe 8. - 10. trinn

 • Cyberwise: Har en rekke informasjon og ressurser som er tilpasset for å utdanne foreldre til eldre barn om mer avanserte emner innen digital sikkerhet og medborgerskap.
 • ThinkUKnow: Tilbyr ressurser og informasjon som er verdifull for foreldre hvis barn begynner å navigere i mer komplekse og potensielt risikofylte aspekter av internettbruk.

Andre nyttige lenker fra Utdanningsdirektoratet

Lær mer om foreldreinnstillinger på mobiler, apper, konsoller og PC-er

Veiledning om Nettvett for Foresatte 

Denne veiledningen er ment å hjelpe foresatte i Kongsvinger kommune med å navigere i barnas digitale verden og fremme et trygt og ansvarlig forhold til teknologi og nettbruk.

Aldersgruppe 1. - 4. trinn

 • Lek og Lær: Introduser barna til internett gjennom lek. Bruk alderspassende apps og spill for å lære dem grunnleggende om digital sikkerhet.
 • Skjermfri Tid: Sett av tid hvor barna kan utforske andre aktiviteter utenfor digitale enheter.
 • Sikkerhetsrutiner: Snakk om viktigheten av å ikke dele personlig informasjon online, selv på en enkel måte.

Aldersgruppe 5. - 7. trinn

 • Dialog om Nettbruk: Snakk med barna om deres online aktiviteter. Bli kjent med spillene og appene de bruker.
 • Lær om Nettmobbing: Utdann deg selv om nettmobbing og lær barna hvordan de skal oppføre seg online og hvordan de kan reagere hvis de opplever eller ser mobbing.
 • Sett Grenser: Ha klare regler for internettilgang og skjermtid, og diskuter hvorfor disse reglene er viktige.

Aldersgruppe 8. - 10. trinn

 • Digital Fotspor: Undervis barna om konseptet med digitalt fotavtrykk og hvordan deres handlinger online kan ha langvarige konsekvenser.
 • Personvern og Sikkerhet: Forklar viktigheten av personverninnstillinger og sikkerhetsforanstaltninger på sosiale medier og online spillplattformer.
 • Kritisk Tenkning: Hjelp barna med å utvikle kritisk tenkning om informasjon de finner på internett. Lær dem å skille mellom pålitelige og upålitelige kilder.

Generelle Tips

 • Vær et Godt Eksempel: Barn lærer gjennom observasjon. Vis gode digitale vaner selv.
 • Hold Deg Oppdatert: Følg med på de nyeste trendene og sikkerhetsrisikoene på nettet for å kunne gi relevant veiledning.
 • Kommunikasjon: Oppretthold en åpen dialog med barna om deres online erfaringer, og sørg for at de vet at de kan komme til deg med problemer eller spørsmål.