Besøksadresse

Østre Solørveg 210, 2211 Kongsvinger
Telefon: 48 89 90 73

Besøkstider:

Det eksisterer ingen faste besøkstider, dette avtales direkte med beboer.

Bofellesskapet er en avdeling i hjemmebaserte tjenester i Kongsvinger kommune. Det er 17 leiligheter og en korttidsleilighet. Beboere får alle måltider servert i spisesal. Helsetjenester som praktisk bistand og hjemmesykepleie gis i leiligheten. Fokus i bofellesskapet er hverdagsmestring, der bruker av kommunens tjenester tar vare på sin egen helse og er så selvhjulpne som mulig.

Hvordan søke tjenesten

Du kan kontakte kommunen v/ Tjenestekontoret for å få hjelp til å søke om langtidsopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.