Omlegging til 12 terminer – kommunale eiendomsgebyrer

Kommunestyret i Kongsvinger vedtok 6. desember 2022 at kommunale eiendomsgebyrer skulle faktureres hver måned. Eiendomsgebyrene fra Kongsvinger kommune og GIVAS IKS består av feiing/tilsyn, renovasjon, eiendomsskatt, tomtefesteavgift og vann og avløp.

For å gjøre omleggingen effektiv, enkel og oversiktlig vil nå eiendomsgebyr faktureres automatisk på følgende måte:

  • Årlig forbruk (faktura) inkl. mva over 3 001 kr faktureres hver måned.
  • Årlig forbruk (faktura) inkl. mva  mellom 1001,- til 3000,- faktureres som i dag, kvartalsvis.
  • Årlig forbruk (faktura) inkl. mva under 1001,- faktureres en gang i året.

Endringene over vil utføres automatisk og gjelde fra 01.07.2023.

  • Eiendomsgebyrene faktureres forskuddsvis. Dette betyr at har du månedlig faktura, vil den første fakturaen komme allerede nå i juni måned med forfall 20. juli.

Hvordan endre betalingsterminer – for privat personer?

Ønsker du å endre på dine betalingsterminer, gjøres dette på Min Side. Her kan du velge mellom månedlig, kvartalsvis eller årlig termin.

Bedrifter og næringsliv endrer terminer på følgende måte:

Bedrifter som ønsker å endre betalingsterminer  gjøre dette på eget skjema.

Digitalisering av fakturautsendelsen

Kongsvinger kommune jobber i disse dager med innføring av ny rutine for distribusjon av fakturaer for å øke graden av digital utsendelse. Dette vil kunne gi både reduksjon i kostnader ved utsendelser og miljømessige gevinster. Den nye formen for utsendelse resulterer også i en ny fakturablankett. 
Kongsvinger kommune bruker digital utsending av sine fakturaer og alle fakturaer blir sendt ut i følgende rekkefølge: 

  1. via AvtaleGiro
  2. eFaktura
  3. Vipps Regning
  4. Digital postkasse (Digipost eller eBoks) 
  5. E-post som vedlegg 
  6. Hvis det ikke er mulig å levere fakturaen digitalt, blir den levert som papirfaktura i postkassen din.  

Logg inn på Min Side via lenken oppe til høyre på nettsiden for å se kommunale fakturaer (dette gjelder også GIVAS). I tillegg til å se en oversikt over fakturaene, vil du også finne fakturadetaljer og du kan be om utsettelse av betaling.

AvtaleGiro

Dersom du som kunde har AvtaleGiro, vil også betalingsvarselet bli forsøkt distribuert digitalt. Den nye fakturablanketten vil ikke ha noe girodel til brevgiro. En god løsning for deg som ikke har nettbank eller andre digitale løsninger vil da være å opprette AvtaleGiro. Dette tilbys på fakturaer innen oppvekst, omsorgstjenester, husleie omsorgsbolig og kommunale avgifter.

eFaktura

eFaktura er vår mest foretrukne distribusjonskanal, og vi vil anbefale alle våre kunder å opprette eFakturaavtale i banken. eFaktura sikrer at fakturaen kommer kjapt frem, samt at den er ferdig utfylt så du slipper å taste kontonummer, KID og beløp.

Faktura via Vipps 

Gjennom den nye løsningen har vi nå mulighet til å tilby Vipps Regning. Dette forutsetter at du benytter Vipps og har aktivert Vipps Regning inne i appen. Har du Vipps, men allikevel ikke ønsker å motta din faktura via Vipps, kan du sperre for dette i din Profil under Betalingsvalg.

Faktura i Digipost / eBoks

For å motta faktura på Digipost/eBoks fordrer det at du har opprettet en digital postkasse hos en av disse leverandørene. Dersom du allerede har avtale om eFaktura eller avtalegiro med kommunen vil disse være foretrukket foran Digital Postkasse. Har du digital postkasse, men allikevel ikke ønsker å motta faktura i Digipost/eBoks kan du reservere deg for dette på Norge.no under Oppdater kontaktinformasjon.

Faktura som vedlegg i e-post

Ønsker du å få fakturaen tilsendt som et PDF-vedlegg til e-post, kan du selv legge inn din epostadresse på vår hjemmeside Kongsvinger.kommune.no ved å oppdatere din kontaktinformasjon (Logg deg inn på Min side, velg Mine fakturaer og trykk på linken «Min profil» under punkt 1). Vi må presisere at dersom du har andre digitale kanaler som avtalegiro, eFaktura, Vippsfaktura eller Digital postkasse, vil disse bli foretrukket fremfor epost.

Faktura levert i postkassa

Dersom vi ikke får treff i noen digitale kanaler, vil fakturaen bli levert i postkassa på samme måte som tidligere. Den eneste forskjellen du vil merke, er at utseendet på fakturaen er noe endret. Den nye blanketten har ikke girodel i bunnen, så om man ønsker å benytte brevgiro må man fylle ut en tom giroblankett. Tomme giroblanketter fås i banken, eller på rådhuset/servicetorget i kommunen. På rådhuset/servicetorget kan du også få hjelp til utfylling av giro dersom dette er ønskelig.

Har du spørsmål vedrørende en faktura?

Har du mottatt en faktura fra Kongsvinger kommune og har spørsmål vedrørende beløpet/grunnlaget? Ta kontakt med enheten som gir tjenesten du skal betale for. 
Servicetorget kan hjelpe deg å komme i kontakt med aktuell enhet i kommunen. 
Telefon: 62 87 40 00.
Gebyrsatser finner du her.
 
Kommunale eiendomsgebyrer følger eiendommen ved et eierskifte. Megler er ofte behjelpelig med oppgjør mellom tidligere og ny eier.
Spørsmål vedrørende faktura på vann og avløp må rettes til GIVAS IKS. Telefon 62 87 42 00 eller deres hjemmeside her.

Har du spørsmål  vedrørende betaling/forfall?

Har du spørsmål vedrørende betaling/forfall på faktura? Ta kontakt med økonomienheten eller send en epost til fakturamottaket i kommunen.
Kontonummeret til Kongsvinger kommune er: 1822.83.85200
Organisasjonsnummer: 944 117 784
IBAN: NO87 18228385200
BIC/SWIFT: SHEDNO22
Fakturaer som ikke blir betalt ved forfall følges opp av Kreditorforeningen Øst SA. Her kan du lese mer om dem på deres hjemmeside.