Brann og større ulykker

Politi og redningssentral

Ambulanse - medisinsk nødhjelp

Barnevernsvakta

Hjemmebasert omsorg

 • Hjemmebaserte tjenester Kongsvinger
  • Hjemmesykepleien SYD (stasjonssiden) - telefon 91 79 94 40 
  • Hjemmesykepleine NORD (festningssiden) - telefon 90 68 01 13
 • Hjemmebaserte tjenester Brandval og Roverud
  • Telefon: 62 87 41 30 / 90 67 24 35
 • Hjemmebaserte tjenester Austmarka
  • Telefon: 62 87 41 52 / 90 24 47 63
 • Felles nattjeneste/nattvakt for alle hjemmebaserte omrorgstjenester
  • Telefon: 91 79 94 40

Legevakt

 • Telefon: 116117
 • Ring 113 når det er akutt og står om liv.

Vann, avløp og veg

 • Telefon: 40 40 48 40
  • Tast 1 for akutte hendelser angående vann
  • Tast 2 for akutte hendelser avløp
  • Tast 3 for akutte hendelser vei

Renseanlegg    

 • Telefon: 48 89 76 49