Søke kommunal bolig

Hvem kan få kommunal bolig?

Målgruppen for kommunal bolig er personer som er vanskeligstilte i boligmarkedet på grunn av:

  • økonomiske
  • helsemessige
  • sosiale forhold. 

Vilkår for å leie kommunal bolig

  • Søker må ha fylt 18 år
  • Søker må ha lovlig opphold i Norge
  • Søker må ha bodd i Kongsvinger kommune de siste 2 år
  • Søker greier ikke – alene eller med bistand fra nav – skaffe egen bolig i det ordinære boligmarkedet

Leie kommunal bolig

Det tilstrebes at flest mulig skal skaffe seg bolig på det private markedet og det oppfordres derfor om å søke bistand fra nav for økonomiske virkemidler i første omgang.