Skyrud demenssenter

  • Besøksadresse: Skyrudvegen 24-26, 2212 Kongsvinger
  • Telefon:62 87 43 30

Skyrud demenssenter er en institusjon som gir et helhetlig tjenestetilbud og inngår som en del av Kongsvinger kommunes eldreplan. Hovedoppgaven for stedet er å tilrettelegge trygge hjelpetiltak for personer med demenssykdom.

Skyrud demenssenter var tidligere drevet av NKS, men ble fra 2012 kommunalt, og er nå organisert under Langelandhjemmet.

Hvordan søke tjenesten

Du kan kontakte kommunen v/ Tjenestekontoret for å få hjelp til å søke om langtidsopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.