Besøksadresse

Kontaktinformasjon

Besøkstider

Det eksisterer ingen faste besøkstider, dette avtales direkte med beboer eller helsepersonell.

Hvordan søke tjenesten

Du kan kontakte kommunen v/ Tjenestekontoret for å få hjelp til å søke om langtidsopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.