Åpningstider når du ikke har avtale

Kontaktinformasjon

Ønsker du kontakt med NAV Kongsvinger kan du i tillegg til åpningstider: chatte med dem på deres hjemmeside, ringe dem eller skrive til dem.

 • Hjelp til å komme i jobb
 • Hjelp i nødssituasjoner, for eksempel midlertidig botilbud eller økonomisk sosialhjelp
 • Økonomi- og gjeldsrådgivning
 • Tilgang til PC
 • Hjelp til å bruke digitale tjenester hvis du trenger det
 • Startlån og tilskudd fra kommunen
 • Bostøtte fra Husbanken
 • Frivillig og tvungen forvaltning av privatøkonomi
 • Flyktningtjeneste
 • Introduksjonsprogrammet
 • Kommunal bolig

Hvis du er arbeidssøker
Du må være registrert som arbeidssøker for å kontakte veilederen din. Da kan du avtale møter og ha dialog om aktiviteter og tiltak.
Du kan få hjelp til å avtale møte ved å ringe NAV på telefon 55 55 33 33. Du kan også skrive til oss for å avtale møte.

Hvis du er syk
Avtal møte i Ditt sykefravær
Du kan få hjelp til å avtale møte ved å ringe NAV på telefon 55 55 33 33. Du kan også skrive til oss for å avtale møte. 

Hvis du får økonomisk sosialhjelp eller andre sosiale tjenester
Avtal møte ved å ringe oss på telefon 55 55 33 33.

Du kan søke både digitalt og på papir. Her finner du søknader og skjemaer.

Trenger du tilgang til PC eller skriver?
Vi har publikums-PCer og skrivere på kontoret som du kan bruke.

Skal du sende papirsøknad i posten?
Da må du huske å legge ved forsiden til søknaden. Den kan du laste ned når du laster ned søknaden på papir. På forsiden står adressen du skal sende søknaden til.

Se utbetalingsdatoer for ulike pengestøtter.

Du kan se den kommende utbetalingen i utbetalingsoversikten din.

Utbetalingsdato for økonomisk sosialhjelp kan variere fra kommune til kommune. Du finner informasjon om utbetalinger under Dine Utbetalinger eller i vedtaksbrevet. Hvis utbetalingsdatoen er i en helg eller på en helligdag, får du vanligvis pengene dagen før.

Opplysning, råd og veiledning og/eller Boligsosial veiledning

Du har rett til å få veiledning fra NAV for å forebygge eller løse utfordringer med hjemmeforhold, bosituasjon, omsorg for barn, arbeid eller økonomi.