Vi ønsker alle en flott 17. mai feiring!

Kongsvinger sentrum

08:00    FLAGGHEISING PÅ FESTNINGEN
Ordfører og kommandant tilstede sammen med signalist (trompet) og tambur.

08:15    BEKRANSNING AV RUSTADBAUTAEN
Tale for dagen ved russepresident Sindre Nergård
Arr.ansv. NROF . Glomdalske Garnisonskompani deltar. Kongsvinger Blanda Kor synger.
Buss fra rådhuset  kl. 0750. Retur etter arrangementet.

09:15    SKYRUD DEMENSSENTER
Veterankorpset spiller.

09:30    BEKRANSNING AV LIERBAUTAEN
Tale for dagen ved Ole Petter Vibekken
 Arr.ansv. NROF. Glomdalske Garnisonskompani deltar. Kongsvinger Blanda Kor synger og tamburene spiller. Buss fra rådhuset kl 0900.  Retur  etter ferdig arrangement.

09:30    HOV BOFELLESSKAP
Skolekorpset spiller.

09:45    HOLT HDO
Veterankorpset spiller

10:00    LANGELANDSHJEMMET
Skolekorpset spiller

10:15    VETERANSENTERET BÆREIA
Kongsvinger Blanda Kor synger.

11:00    FESTGUDSTJENESTE I VINGER
Gudstjeneste ved Sokneprest Magnus Lindberg Jansvik

11:30    OPPSTILLING KONGSVINGER FESTNING
Drum Ladies, Kongsvinger Fæstnings Tambour Corps og Veterankorpset. Påfølgende marsj til Jonas Lies gate.

11:50    KORPSENE STILLER OPP VED ØVREBYEN VIDEREGÅENDE SKOLE
Glommasvingen Janitsjar, Drum Ladies, Veterankorpset, Skolekorpset,  Kongsvinger Fæstnings Tambour Corps.

11:50    BORGERTOGET STILLER  OPP PÅ KIRKETORGET
Barnehagene, Langeland skole, Marikollen skole, Kongsvinger Montessoriskole,  Vennersberg skole,  NTG Ungdomsskole, Kongsvinger ungdomsskole og alle andre som vil delta i 17. mai toget.

12:00    NASJONAL FESTSALUTT FRA KONGSVINGER FESTNING

12:05    AVMARSJ BORGERTOGET
Før avmarsj, allsang: Gud signe vårt dyre fedreland ( 2 vers ).
Rute: Ø.Langelandsveg - Dr. Gunndals vei – Parkveien –krysser Storgata – inn Teatergata til Rådhusplassen Toget stopper utenfor sykehuset. Glommasvingen janitsjar spiller ett vers av ”Ja vi elsker”.

13:15    BYSCENA - 17. MAI ARRANGEMENT MED TALER FOR DAGEN

  • Ordfører Elin Såheim Bjørkli ønsker velkommen
  • Talerne på byscena er Emilie Østby og Olve Buvarp. 7.trinn., Langeland skole
  • «Bli med»-dansen med elever fra Langeland skole.
  • Barnekoret synger.  Dirigent Trym Ramlo Ystad. Elever fra 4., 5. og 6. trinn på Langeland skole sammen med Kongsvinger barnekor. Berit Billingsø spiller piano.
  • Kongsvinger Blanda Kor og Barnekoret synger og Glommasvingen Janitsjar, Veterankorpset og Skolekorpset spiller; "Ja vi elsker " (3 vers) og «Norge i Rødt, Hvitt og Blått».  Fellesnummer: «Stamp»
  • Konferansier: Øivind Roos.

Etter underholdningen:
Leker i regi av FAU Sentrumskolene for barna i byparken. Små barn må følges av foresatte.
Offentlige toaletter: Rådhus-Teatret, Scene U og Biblioteket.
Det blir kiosksalg på Biblioteket og utenfor Sentrum VGS.
Inntektene går til Byskolene i Kongsvinger. 
Betaling: Kontant og Vipps nr er #784497 

14:30    BILPARADE - Sentrumsrunde og i boligområdene.
Oppmøte fra kl 1400 på Vangen. Avgang nøyaktig kl 1430.
Deretter følger vi denne ruten: 
Til høyre (th) Oslovegen – til venstre opp (tv) Øvre Langelandsveg – tv opp Bekkefaret – th inn Skrivervegen – th ned Vardåsvegen – tv inn Nygata – tv opp Rynningsgate – th inn Løkkegata - th ned Jonas Lies gate – th ned Øvre Langelandsvei – her kommer russen etter med ca 10 biler - tv ned Storgata –  over gamlebrua - tv ned Glommengata – th opp Holtveien – rett frem i Prinsensgate – th inn Haraldsgate – th ned Digerudvegen – tv opp Glommengata – th i rundkjøring E16 – tv i rundkjøring v Gjemselund bru – over brua – tv i rundkjøring i Brugata – inn på Esso for avslutning.

16:00    RUSSETOGET STARTER FRA KIRKETORGET

16:30    RUSSETALE PÅ BYSCENA
Ved russepresidentene 

17:30    KINOFORESTILLINGER I RÅDHUS-TEATRET
For program se Rådhus-Teatret sin hjemmeside.

Austmarka

08:00    FLAGGHEISING VED SKOLEN

10:00    GUDSTJENESTE I KIRKEN

11:00    OPPSTILLING PÅ SKOLEN

11:15    17. MAI TOGET STARTER FRA SKOLEN
Bygdekorpset spiller.

11:45    17. MAI TOGET ANKOMMER AUSTBO
Tale for dagen og underholdning
Etter arrangementet på Austbo:
Toget fortsetter til skolen. Her blir det bevertning, leker, underholdning og loddsalg.

14:00    LODDTREKNING

Brandval

08:00    FLAGGET HEISES PÅ BRANDVAL SKOLE

09:00    FRAMMØTE PÅ BRANDVAL SKOLE

09:30    17. MAI TOGET GÅR TIL KIRKEN
Brandval skolemusikk spiller.

10:00    FAMILIEGUDSTJENESTE I BRANDVAL KIRKE

10:30    BEKRANSNING AV BAUTA

10:45    17. MAI TOGET GÅR FRA KIRKEN VIA BRANDVALHEIMEN TIL SKOLEN

11:15    ALLE ØNSKES VELKOMMEN
Skolemusikken underholder.
Tale for dagen ved 7. trinn.
Bevertning og salg (kaffe, vafler, kaker, pølser, is og brus).
Leker og aktiviteter.
Loddsalg med mange flotte premier.

13:15    LODDTREKNING

Roverud

08:15    BEKRANSNING AV RUSTADBAUTAEN
Tale for dagen ved russepresident Sindre Nergård
Arr.ansv. NROF . Glomdalske Garnisonskompani deltar. Kongsvinger Blanda Kor synger.

09:30    OPPMØTE ROVERUD SKOLE

09:45    VI SYNGER "JA, VI ELSKER" 
1., 7. og 8. vers.
Forsangere: 7.trinn.

10:00    BARNETOGET GÅR TIL ROVERUDHJEMMET
Drum Ladies spiller.

10:30    SAMLING VED ROVERUDHJEMMET 
3.trinn deler ut blomster til beboerne mens vi synger:
"Ja, vi elsker" 1.,7. og 8. vers.
"Gud signe vårt dyre fedreland" 1. og 7.vers. 
Tale ved elever fra 7.trinn.
Vi synger "Norge i rødt, hvitt og blått" 1.vers.

11:00    BARNETOGET GÅR TILBAKE TIL SKOLEN 
Gang- og sykkelveg forbi Braneplassen benyttes.
Alle er hjertelig velkomne til bevertning i skolens lokaler.
Gratis bolle, drikke og is til barna.
Leker og konkurranser ute for store og små.
Kiosksalg og loddsalg.
Vi oppfordrer til Vipps-betaling. 

13:00     LODDTREKNING

13:30    ARRANGEMENTET AVSLUTTES

Lundersæter

11:30    GUDSTJENESTE I LUNDERSÆTER KIRKE

12:15    17. MAI TOGET GÅR FRA LUNDERSÆTER KAPELL TIL FINNSKOGEN MONTESSORISKOLE
Grue Finnskog Musikkorps spiller
Tale for dagen.
Servering av boller og brus
Salg av kaffe, kaker, kiosk- og loddsalg.
Stafett og leker for store og små.
Loddtekning.