Hva er en samhandlingskoordinator?

Samhandlingskoordinator har oversikt over områdene for samhandling, og bistår kommunene i det interkommunale samarbeidet relatert til Helse-Sør Øst og AHUS.

Samhandlingskoordinator sørger for en forankring av lovpålagte oppgaver og avtaler i samarbeidskommunene ved å bidra til gode avtaleprosesser med foretaket, slik at disse ivaretar pasientenes og kommunenes interesser. 

Vi jobber mot helse- og mestringsenhetene i kommunene, Høgskolen, AHUS, regionale nettverk, kommunal administrasjon, politiske apparat

Kontaktinformasjon

Samhandlingskoordinator Hilde Fevik
Her kan du sende e-post til samhandlingskoordinator.
Telefon: 90 21 67 83