Kurstilbud for gravide

 • Oppstart i svangerskapsuke 14-18
 • Sted: Kongsvinger helsestasjon
 • Hver tredje tirsdag kl 14:00-15:30

Kursdag1 - Aktivitet i svagerskapet med Fysioterapeut og Helsesykepleier.
Kursdag 2 - Kosthold med Kostholdsveileder og Helsesykepleier.
Kursdag 3 - Parfohold med Familievernkontoret, Psykiatrisk sykepleier og Helsesykepleier.
Kursdag 4 - Tilknytning med Helsesykepleier.
Kursdag 5 - Amming med Helsesykepleier.
Kursdag 6 - Kommende barseltid med Psykiatrisk sykepleier og Helsesykepleier.

Påmelding: Kontakt helsestasjonen på telefon 90 86 38 82.

Førstegangsfødende vil bli prioritert. Både den gravide og partner kan delta på kurset.


Hva er svangerskapsomsorgen?

Svangerskapsomsorgen i Kongsvinger kommune er et gratis tilbud til alle gravide, og følger retningslinjer i henhold til Helsedirektoratets anbefalinger. 
Tjenesten bygger på et samarbeid mellom fastlege, jordmor og spesialisthelsetjenesten. Jordmortjenesten finner du på Kongsvinger helsestasjon. Ta gjerne kontakt tidlig i svangerskapet for timebestilling. 

Mål for svangerskapsomsorgen

 • Å gi oppfølging og veiledning i svangerskapet, og medvirke til at svangerskap og fødsel forløper på en naturlig måte. 
 • Forberedelse til foreldrerollen. 

Jordmor tilbyr 

 • Oppfølging i svangerskapet
 • Informasjon om samspill og foreldrerollen
 • Forberedelse til fødselen
 • Ammeveiledning 
 • Prevensjonsveiledning
 • Hjemmebesøk etter fødsel
 • Etterkontroll/samtale etter fødsel 
 • Barselgruppe

Fødselsforberedende kurs tilbys av fødeavdelingen på Kongsvinger. 

Anbefalte undersøkelser

For friske gravide med et normalt svangerskap anbefales det åtte konsultasjoner. 

 • Uke 6-12: Kontroll med blodprøver
 • Uke 17-19: Ultralyd
 • Uke 24
 • Uke 28
 • Uke 32
 • Uke 36
 • Uke 38
 • Uke 40 

Individuelle konsultasjoner

Individuelle konsultasjoner gis i tillegg til disse ved behov. Kontrollene kan gjennomføres hos jordmor, lege eller i en kombinasjon jordmor/lege. 

Du kan lese mer om de ulike konsultasjonene på helsenorge.no.

Husk helsekort og urinprøve

Husk alltid å ta med helsekort for gravide (det får du ved første konsultasjon) og urinprøve hver gang du skal på kontroll i svangerskapet.