Hva kan Hukommelsesteamet gjøre?

  • Bidra med råd og veiledning til personer med demens eller kognitiv svikt og deres pårørende. Henvendelse pr. telefon er tilstrekkelig
  • Individuelle samtaler og oppfølging
  • Bistår i utredninger ved mistanke om demens eller kognitiv svikt i samarbeid med fastleger og spesialisthelsetjenesten
  • Bistå i utredninger og kartlegging av tjenestebehov.
  • Gi opplysninger om kommunale tjenester/frivillige tiltak til personer med demens eller kognitiv svikt og deres pårørende

Kontaktinformasjon til Hukommelsesteamet

Spesialsykepleier: Aud Martinsen
Telefon: 48 89 23 53

Spesialvernepleier: Linda Nyman Tuer
Telefon: 90 02 40 96

Hvilke tjenester kan vi tilby?

  • Tilrettelagt dagsenteraktivitet for personer med demens også de under 65 år
  • Korttidsplass eller avlastningsplass
  • Samt helse og -omsorgstjenester

Disse tjenestene tildeles av Tjenestekontoret for helse og mestring.

Andre tjenester vi tilbyr

  • Pårørendeskole hvor pårørende får undervisning, veiledning og rådgivning om demenssykdommen (avholdes årlig som et interkommunalt samarbeid)
  • Samtalegrupper, disse opprettes etter avhold pårørendeskole, som et tilbud til deg som pårørende.

Aktivitetsvenn

Nasjonalforeningen for folkehelsen har etablert et tilbudet om Aktivitetsvenn. Målet er at personer med demens skal få flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen.