Besøkstider

Det eksisterer ingen faste besøkstider, dette avtales direkte med beboer eller helsepersonell.

Besøksadresse

  • Valhallvegen 1, 2214 Kongsvinger
  • Telefon: 62 87 43 50 / 48 20 20 37

Langelandhjemmet ligger ved Øvre Langelandsveg i Kongsvinger, og har gangavstand til sentrum. Det er fine turområder med universell utforming i nærmiljøet. Langelandhjemmet var det andre sykehjemmet i Norge som fikk ISO-sertifisering: en godkjenning som sikrer kontroll og styring av kjerneoppgaver samt kontinuerlig forbedring av virksomheten.

Tjenestene ved sykehjemmet er tilpasset syke eldre med svært omfattende pleie og omsorgsbehov. Det gis tilbud om avlastnings, lang- og korttidsopphold for opp til 76 beboere.

Sykehjemmet er inndelt i fagteam

  • Somatisk
  • Livshjelp- alvorlig syke og døende
  • Solsiden-Psykiatri
  • Mølla-Innkomst og vurdering
  • Skjermet team for demente

Hvordan søke tjenesten

Du kan kontakte kommunen v/ Tjenestekontoret for å få hjelp til å søke om langtidsopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.