Organisering

Kongsvinger hjemmebaserte tjenester (HBT)  består av tre tjenestesteder som yter hjemmesykepleie og praktisk bistand(hjemmehjelp) og personlig assistanse :

 • HBT sentrum ( Rasta, Vennersberg,Granli, Lia, Galterud, Midtbyen, Øverbyen,  Glomlia, Øyseth , Vangen, Langeland)
 • HBT Austmarka ( Øyermoen, Brøbøl/Kjerret, Austmarka sentrum, Masterud til Kongsvingergrensa, Varaldskogen, Monsrud)
 • HBT Brandval  ( Roverud, Hokåsen, Lunderseter, Brandval)

Disse tre tjenestestedene har felles nattjeneste som organiseres fra HBT Sentrum.

Brandval HBT organiserer BPA tjenesten (brukerstyrt personlig assistanse) i Kongsvinger kommune. 

HBT Sentrum organiserer dagsenter for mennesker med kognitiv svikt og demenssykdom.

Hva er Hjemmesykepleie

 • Hjemmesykepleien er en tjeneste som tilbyr helsehjelp i hjemmet.
 • Tjenesten tilbyr også bistand til personlig stell og egenomsorg.
 • Hjelpen tilpasses i samarbeid med tjenestemottaker og vurderes fortløpende.
 • Målgruppen er personer med behov for pleie eller andre sykepleietjenester som må ha tjenesten utført i hjemmet.

Kriterier for å søke Hjemmesykepleie

 • Gjennom råd og veiledning og med utgangspunkt i brukerens behov, skal ulike løsninger vurderes.
 • Det skal fokuseres på søkerens ressurser og hva tjenestemottaker selv kan gjøre.
 • I tillegg vurderes hva pårørende og nettverket for øvrig samt dagsenter og frivillige kan bidra med.
 • Noen har behov for tjenester en kort periode for å mestre hverdagen sin igjen, andre kan trenge tjenester i lang tid.
 • Tjenesten blir gitt så lenge det er et behov.  

Hjemmesykepleie kan omfatte

 • Tilrettelegge for eller hjelp til personlig hygiene, f.eks dusj, helvask, hårvask, barbering og tannpuss. 
 • Hjelp til å stå opp og legge seg i seng 
 • Mating/sondeernæring
 • Administrering av medisiner - som hovedregel benyttes ordning hvor dosene ferdigpakkes i samarbeid med apotek (multidose) 
 • Kompresjonsstrømper/kompresjonsbandasjer
 • Bleieskift/toalettbesøk/tømme dobøtte/urinflaske/bekken
 • Engangskateterisering/tømme kateterpose/skift av uridom
 • Stomipleie, surstoffbehandling, måling av blodsukker og urinsticks, stell av sentralt venekateter, blodtrykksmåling etter ordinasjon av lege 

Dersom brukeren har behov for tjenester fra hjemmesykepleien på natt, vil det gis et vedtak på dette.

Hva er Praktisk bistand/hjemmehjelp?

 • Hjemmehjelp er en tjeneste som tilbyr praktisk bistand og/eller opplæring i daglige gjøremål i hjemmet.
 • Målgruppen er personer som er helt avhengig av praktisk bistand/opplæring for å greie dagliglivets gjøremål på grunn av:
  • sykdom
  • funksjonshemming
  • aldersdomssvekkelse
  • andre årsaker

Målet er at tjenesten skal støtte den som får hjelp til å ha et aktivt liv og klare seg selv best mulig.

Hjemmebaserte tjenester Sentrum

Besøksadresse: Otervegen 26, 2211 Kongsvinger
Vakt – døgntelefon hjemmesykepleie: 91 79 94 40
Telefon sentrum nord hjemmesykepleie: 90 68 01 13
Telefon sentrum syd hjemmesykepleie: 91 79 94 40
Møteplassen dagtid: 48 89 68 05
Hjemmehjelp dagtid: 48 89 10 67

Hjemmebaserte tjenester Brandval omsorgsenhet

Besøksadresse: John Ruuds veg 3 – 5, 2216 Roverud
Tlf: 62 87 41 30 / 90 67 24 35
Brandval omsorgsenhet har base på Roverudhjemmet.

Hjemmebaserte tjenester Austmarka

Besøksadresse: Åbogenvegen 27, 2224 Austmarka
Tlf: 62 87 41 52 / 90 24 47 63
Austmarka omsorgsenhet har base på Austbo.

Pris på hjemmetjenester