(Denne listen er ikke uttømmende - se eierskapsmelding for fullkommen liste)

Interkommunale selskaper:

Vertskommunesamarbeid

Aksjeselskap:

Stiftelser:

Andre: