Tilbakemelding på tilgjengelighet og universell utforming

Tilgjengelighetserklæring Kongsvinger kommune sin hjemmeside (bokmål):

Tilgjengelighetserklæring på andre sider vi er eiere av (bokmål):

Tilgjengelighetserklæringer fra eksterne tjenesteleverandører (bokmål):