Roverudhjemmet

  • Besøksadresse: John Ruuds veg 3 – 5, 2216 Roverud
  • Telefon: 62 87 41 20

Tjenestene er tilpasset syke eldre med svært omfattende pleie- og omsorgsbehov. I tillegg til langtidsopphold, gis det ved Roverudhjemmet også tilbud om korttidsopphold, avlastning og har en egen avdeling for kommunal akutt døgnenhet (KAD).

Frivillighetssentralen driver hver 14. dag et dagsenter ved sykehjemmet.

Hvordan søke tjenesten

Du kan kontakte kommunen v/ Tjenestekontoret for å få hjelp til å søke om langtidsopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.