Informasjon om Austbo HDO

Austbo HDO har 28 leiligheter tilpasset eldre med svært omfattende pleie- og omsorgsbehov. Behovene kan være somatiske og/eller kognitive (demenssykdom).

Kjøkkentjenesten på Austbo

Austbo har eget kjøkken som lager mat til beboerne. Ønsker du å kontakte kjøkkenet på Austbo kan du ringe: tlf: 91 39 51 72

Hvordan søke tjenesten

Du kan kontakte kommunen v/ Tjenestekontoret for å få hjelp til å søke om langtidsopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Besøkstider:

Det eksisterer ingen faste besøkstider, dette avtales direkte med beboer.