Hvem kan vies i Kongsvinger kommune?

Kommunen tilbyr vigsel for kommunens innbyggere og personer fra andre kommuner som måtte ønske det, samt personer som ikke er bosatt i Norge - men likevel fyller vilkårene for inngåelse av ekteskap i Norge.

Forberedelser

Avtale om vigsel må inngås i god tid, senest tre uker i forveien. Her kan du lese mer om den formelle prosessen for å inngå ekteskap:

Veien til ekteskapet - steg for steg (Skatteetaten)

  • Før inngåelse av ekteskap må det foreligge gyldig prøvingsattest på tidspunktet for ekteskapsinngåelsen. Kommende brudepar og deres forlovede eller vitner kan fylle ut nødvendige erklæringer ved å logge seg inn på skatteetaten.no. Hvis noen av ektefellene reserverer seg mot elektronisk kommunikasjon finner du skjemaer for utfylling på skatteetatens hjemmeside.
  • Du må gjerne kontakte oss for foreløpig avtale om vigsel men avtalen anses ikke som endelig før kommunen har mottatt gyldig prøvingsattest. Kommunen sender deg en bekreftelse når dokumentasjon er mottatt.
  • To vitner må utses og være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer brudeparet har med seg.

Sted for vigsel

  • Vigsel foregår i utgangspunktet i kommunens lokaler. Annet kan, i god tid, avtales spesielt i hvert enkelt tilfelle.
  • Vi tilbyr to alternativer til vigselslokale; ordførers kontor og kommunestyresalen. Kommunen sørger for å sette frem blomster og lys.
  • Tilbudet er gratis så lenge vigsel foregår i kommunens lokaler.
  • Dersom vigsel skal foregå i annet lokale der det må betales leie, må brudeparet selv dekke leien
  • Dersom brudeparet ønsker pynt ut over det kommunen tilbyr, må de ordnes og betales for selv

Kulturinnslag

Det er mulig å innlede seremonien med et kort kulturinnslag. Brudeparet ansvarer selv for å ordne evt kulturinnslag. Dette må avtales med vigsler på forhånd.

Seremonien

Brudeparet med følge må møte opp i god tid før avtalt tidspunkt for vigsel. Brudeparet og vitnene må vise legitimasjon før seremonien starter.

Seremonien tar ca 10 minutter. Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir brudeparet spurt om en ønsker å ha hverandre til ektefeller. Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette til vigsler før seremonien starter.

Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren midlertidig vigselsattest. Endelig vigselattest blir ettersendt fra folkeregistret.

Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien.

Søknadsskjema

Ønsker du å vies av Kongsvinger kommune?

Her finner du elektronisk søknadsskjema (krever innlogging med ID-porten)