Tilbudet på Unghelsa

  • SOI testing
  • Graviditetstest
  • Samtaler
  • Prevensjonsveiledning
  • Videre henvisning ved behov
  • Innsetting og uttaking av p-stav og spiral

Åpningstider

  • Unghelsa er åpen onsdager 14:00-17:30
  • Drop-in eller timebestilling på telefon: 90 86 38 82.
  • Lege er tilstede fra kl 14:00-16:00.
  • Unghelsa følger skoleruta og i ferier kan en ta direkte kontakt hverdager mellom kl 08:00-15:00 på telefon 90 86 38 82 og avtale tid.

Hvem jobber på Unghelsa?

På Unghelsa jobber helsesykepleier (helsesøster), jordmor og lege som gir råd, veiledning og behandling.