Kommunestyret

  • Kommunestyret velges av kommunens innbyggere.
  • I Kongsvinger kommune består kommunestyret av 33 representanter.
  • Kommunestyret er kommunens øverste beslutningsorgan og styrende myndighet med ansvar for hele den kommunale virksomheten.

Her finner du møteplan, medlemmer og saker til behandling i kommunestyret.

Se kommunestyret direkte her.

Ordfører og varaordfører

Kommunestyret velger ordfører og varaordfører.

Ordføreren er kommunens øverste politiske tillitsvalgt, og velges for den samme perioden som kommunestyret. Ordføreren leder kommunestyrets og formannskapets møter. 

Ordfører - Elin Såheim Bjørkli (Ap)

Bilde av Ordfører

Telefon: 93 48 43 44
E-post til Ordfører

Varaordfører - Helge Thomassen (Pp)

Bilde av Varaordfører

Telefon: 99 09 65 11
E-post til Varaordfører