Drop-in: Åpen helsestasjon

 • Fra og med 4. oktober er det åpen helsestasjon hver onsdag fra kl 12.00-14.00.

På åpen helsestasjon trenger du ikke avtale. Det er mulighet for råd, veiledning og for å veie barnet. Det er også mulighet for å komme for å treffe andre med barn. Vi håper dette kan bli et sosialt treffpunkt for de som ønsker. Helesykepleier er tilgjengelig hver gang. Første onsdag hver måned er også fysioterapeut til stede.

Telefontid:

 • Mandag - fredag kl 10:00 - 14:00.
 • Mobil 90 86 38 82

Informasjon

Kongsvinger Helsestasjon gjenoppretter tilbud til mer normal aktivitet med følgende tiltak for å hindre smittespredning:

 • Ved luftveissymptomer, eller annen sykdom skal du ikke møte på helsestasjonen. Ta kontakt på telefon 
 • Gruppekonsultasjoner på helsestasjon vil fortsatt ikke gjennomføres
 • Hjemmebesøk gjennomføres så sant helsesykepleier, jordmor og personer som skal besøkes er helt friske, ikke har luftveissymptomer eller er i karantene. Det vil bli kartlagt og informert på telefon i forkant av hjemmebesøket at noen spesielle smittevernregler blir fulgt under hjemmebesøket.
 • Det er viktig at det  kun er en forelder/foresatt som følger barnet til konsultasjonen. Ingen søsken
 • Viktig at gravide møter alene, uten sin partner
 • Kongsvinger helsestasjon gjør  nødvendige tiltak for å unngå smittespredning, som nøye vask/spriting av overflater og alle konsultasjoner settes opp spredt ut over dagen for å hindre at mange sitter på venterommet samtidig.  

Hva er Helsestasjonen

Helsestasjonen er en kommunal helsetjeneste for alle barn i aldersgruppen 0 – 5 år.

Tjenesten skal utføre undersøkelser, gi helseopplysning/undervisning/veiledning og støtte til foreldrene i foreldrerollen. Målet er å bidra til å fremme barns helse og oppvekstsvilkår og forebygge sykdommer og skade. 

Helsestasjon skal i prinsippet ikke behandle syke barn. Ved sykdom skal egen lege brukes. 

Ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt og tjenesten er gratis. Vi tilbyr vaksiner etter det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.

Timeavtale

Konsultasjoner på helsestasjonen avtales fortløpende, eller via digipost. Husk å møte opp i god tid. Dersom du er forhindret fra å møte, gi raskt beskjed slik at andre kan benytte timen.

Helsestasjonsprogrammet

 • Hjemmebesøk innen 10 dager etter fødsel
 • Nyfødtsamtale/barselgruppe
  • 6 uker m/lege og helsesykepleier (helsesøster)
  • 3 mnd m/helsesykepleier (vaksine)
  • 4 mnd m/helsesykepleier og fysioterapeut (gruppetime)
  • 5 mnd m/helsesykepleier (vaksine)
  • 6 mnd m/lege og helsesykepleier
  • 8 mnd m/helsesykepleier
  • 10 mnd m/helsesykepleier (gruppetime med tilbud om egen pappagruppe)
  • 12 mnd m/lege og helsesykepleier (vaksine)
  • 15 mnd m/helsesykepleier (vaksine)
  • 18 mnd m/helsesykepleier (gruppetime)
  • 2 år m/lege og helsesykepleier
  • 4 år m/helsesykepleier - SPRÅK 4 kartlegging, syn- og hørselstest.

Ekstra oppfølgingskonsultasjoner ut fra behov.

Barseltreff

Helsestasjonen tilbyr barselgrupper. Tilbudet er frivillig. Det arrangeres to møter på helsestasjonen. Det første er med jordmor og det andre er med helsesykepleier. Informasjon gis på hjemmebesøk etter fødselen.

Foreldreveiledning

Det gis tilbud om veiledning, individuelt og i grupper, til foreldre ved behov etter anerkjente metoder som Circle of security (COS-p), Marte-Meo og IPDS. I tillegg tilbys Homestart. Ta kontakt med helsestasjonen for informasjon.

Tverrfaglig samarbeid

På helsestasjonen jobber helsesykepleier (helsesøstre), leger, barnefysioterapeut, barneergoterapeut, sykepleiere med videreutdanning og sekretær.

Helsestasjonen samarbeider også med familieavdelingen, kommunepsykologer, barnehageansatte, barnevern, PPT og andre ved behov.