Informasjon om Ledsagerbevis

Et ledsagerbevis er et dokument i form av et kort. Ordningen med ledsagerbevis er for funksjonshemmede som har behov for følge eller bistand fra en annen person for å kunne gå delta på ulike aktiviteter, for eksempel kino, idrettsarrangementer, teater, konserter, i svømmehallen eller reise kollektivt. Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang. Kortholder må dekke egne kostnader. Kortholder velger selv ledsager.

Hvor gjelder kortet?

Ledsagerbeviset skal gjelde hele landet der arrangører, transportselskaper eller institusjoner har akseptert ordningen. Hva som er gjeldene pris på billetter fastsettes av arrangører eller transportselskap. Ulike ordninger benyttes og du må selv undersøke dette. Ved billettbestilling må det oppgis at en trenger ledsager.

Hvordan søker du?

Her finner du søknadsskjema:

Informasjon som må følge søknadsskjemaet:

  • Søknad returneres utfylt til servicetorget eller til den adressen en finner på søknadsskjemaet.
  • Det må legges ved dokumentasjon/uttalelse fra fagperson (helse/sosial, etat eller lege) på tilstand og behov.
  • Husk passfoto.

Spesielle merknader:

  • Det er ingen aldersgrense for å få utstedelse av ledsagerbevis.
  • I hovedsak innvilges kun til en ledsager. Kun i helt spesielle tilfeller kan to ledsagere innvilges. Behovet må dokumenteres.
  • Kortets bakside viser spesielle merknader.