Hva er tilpasset kulturtilbud?

Tilpasset kulturtilbud er et tilbud for personer som har behov for tilrettelagt fritid/kulturtilbud. Personer med nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne i aldersgruppen 8-80 år. Tilbudet kan være individuell støttekontakt eller aktivisering i gruppe.

Jeg ønsker å være med i teatergruppa «musiGAL»

 • Tilpasset kulturtilbud har en egen teatergruppe som inneholder musikk, dans og drama.
 • Gruppen tilpasses og  er for alle aldre
 • Øvinger fra høstferien til påsken
 • Før påske setter de sammen en forestilling som vises på Scene U
 • Høres dette spennende ut, ta kontakt med:
 • Send oss gjerne en E-post
 • Søknadsskjema

Jeg ønsker å være med i voksen gruppe (Gul gruppe)

 • Voksengruppe er for de over 18 år.
 • Aktivitetene er basert på planer som blir sendt ut til de ulike årstidene. 
 • Voksengruppa har mange ulike tilbud og det som kjennetegner denne gruppa er at en kan fritt melde seg på de aktivitetene en ønsker. 
 • Du kan melde deg på én aktivitetet eller alle om du ønsker det.
 • Aktiviteter for den voksne gruppa kan være: Hyggekveld, Svømmehallen, Filmkvelder, Fester, Diverse småturer, Friluftliv, Hytteturer
 • Søknadsskjema 

Jeg ønsker å være med i barne- og ungdomsgruppe

 • Gruppene har minst en aktivitet i uka
 • Du velger selv hvilke aktiviteter du vil være med på
 • Gruppen har faste medlemmer for å skape forutsigbarhet og trygghet.
 • Du er sammen med fritidskontakter med på å bestemme aktivitetene. Eksempler på dette er: Svømmehallen, Boccia, Turer i friluft, Kino, Bowling, Diskotek, Fisketurer, Akedager, Overnattingsturer osv.
 • Søknadsskjema

Jeg ønsker å være med i band (Fargebandet)

 • Fargebandet er et band for utviklingshemmede.
 • Bandet har øving hver uke hvor de spiller kjente låter hvor medlemmene spiller gitar, trommer, klokkespill, egg, pinner, tamburin, synger og masse mer.
 • Søknadsskjema

Jeg ønsker å spille håndball (Brane Tigers)

 • Tap og vinn med samme sinn!
 • Brane Tigers Håndball er en skikkelig glad-gjeng som spiller håndball sammen.
 • De er med i Regionserien for utviklingshemmede i Hedmark og Oppland, samt at de er med på flere cuper i løpet av året.
 • Størst av alle er Landsturneringen som årlig blir holdt første helg i september.
 • Håndball-laget trener en gang hver uke i Kongsvingerhallen.
 • Søknadsskjema

Jeg ønsker å spille fotball (Brane Tigers)

 • Brane Tigers Fotball er et fantastisk tilbud for utviklingshemmede.
 • Her er det høyt tempo, idrettsglede og prestasjoner på høyt nivå.
 • Brane Tigers trener fotball hele året, en gang i uka.
 • Foruten Norway Cup er de med i seriespill, Drammensturneringa, Landsturneringa og andre cuper.Hva er Heberheimen?
 • Søknadsskjema

Hva er Heberheimen?

 • Heberheimen er et aktivitetssenter som tilpasset kulturtilbud er veldig glad for å kunne bruke.
 • På Heberheimen finner man kantine, kjøkken, spillrom med koselig sittegruppe og gymsal med enkle treningsapparater.
 • Heberheimen bruker vi til ulike arrangementer. Her har vi hyggekvelder på mandager, hobbygrupper, teatergruppe og vårt fargeband har øvingsrom på Heberheimen.

Jeg kommer fra nabokommune og ønsker å benytte meg av tilbudet

 • Kommunen har et tett samarbeid med nabokommuner.
 • I løpet av året sendes det ut en Gul plan til nabokommuner som viser hvilke aktiviteter de kan være med på i felleskap.
 • Er du fra en av nabokommunene kan du søke plass i de faste gruppene. Du må be din kontaktperson i kommunen å ta kontakt med oss på E-post eller telefon 628 74 000.