Tilskuddsordningen "Tilskudd til inkludering av barn og unge" er lyst ut for 2024.
Søknadsskjemaene er publisert i Bufdirs søknadsportal. 

  • Selve utlysningen finner dere HER
  • Søknadsfristen er 3. november 2023.    

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Søknadsskjemaet finner dere ved å logge inn i søknadsportalen.