Sommervedlikehold

 • Hull i vegen lappes ved behov. Skader som medfører fare for trafikksikkerheten, vil sikres så snart som mulig.
 • Vårrengjøring. Soping av sentrumsområdene i Kongsvinger innen 17. mai. Resten av kommunen sopes etter behov. 
 • Klipping av gress og kratt langs veiene skjer normalt 1 gang i året.
 • Trafikkskilt utskiftes etter behov og nye settes opp kun etter vedtatte planer.
 • Trafikkmerking og oppmerking av fotgjengerfelt skjer etter vurdering og behovsprøving.

Vintervedlikehold

Med vintervedlikehold menes brøyting, snørydding og strøing.
Trafikksikkerheten er det viktigste for oss og for innbyggerne, og vi har derfor en prioritering av rekkefølge på brøytingen. 

 1. Hovedveger, skoleveger, gang- og sykkelveger og fortau blir brøytet først. 
  Sentrale parkeringsplasser blir brøytet samtidig eller etter tilhørende gate.
 2. Boliggatene. 
  Vi har som mål å brøyte kommunale hovedveger og viktige gang- og sykkelveger, fortau og skoleveger raskest mulig etter snøfall. Våre veger skal være tilstrekkelig strødd slik at normalt vinterutrustede biler kommer frem. Våre gang- og sykkelveger og fortau skal strøs ved behov.

Vi starter brøyting av våre veger da det kommer mer enn 7,5 cm snø. 

Ofte stilte spørsmål