Hvis du eier en eiendom i Kongsvinger kommune, betaler du eiendomsavgifter til kommunen.

12 terminer

Eiendomsavgiftene blir fakturert hver måned. Dette for å redusere beløpet som forfaller til betaling hvert kvartal. Mange opplever utfordrende tider økonomisk med økte matpriser, økte strømpriser, høyere renter og økte priser på andre tjenester. Vedtaket skal bidra til at flere klarer å håndtere og betale fakturaene sine.

For å gjøre omleggingen effektiv, enkel og oversiktlig vil nå eiendomsgebyr faktureres automatisk på følgende måte:

  • Årlig forbruk (faktura) inkl. mva over 3 001 kr faktureres hver måned.
  • Årlig forbruk (faktura) inkl. mva  mellom 1001,- til 3000,- faktureres som i dag, kvartalsvis.
  • Årlig forbruk (faktura) inkl. mva under 1001,- faktureres en gang i året.

Eiendomsgebyrene faktureres forskuddsvis. Dette betyr at har du månedlig faktura, vil den første fakturaen komme allerede nå i juni måned med forfall 20. juli.

Hvordan endre betalingsterminer – for privat personer?

Ønsker du å endre på dine betalingsterminer, gjøres dette på Min Side. Her kan du velge mellom månedlig, kvartalsvis eller årlig termin.

Bedrifter og næringsliv endrer terminer på følgende måte:

Bedrifter som ønsker å endre betalingsterminer  gjøre dette på eget skjema.