Fysioterapi

Hva tilbyr fysioterapeutene?

 • Fysioterapeutene tilbyr trening av bevegelse, balanse og styrke.
 • I samarbeid med den enkelte velges det og behandling i aktiviteter som er viktige for brukeren selv.
 • Behandling og trening blir gitt i innbyggerens eget hjem, på sykehjem, omsorgsbolig eller bofellesskap.
 • Noen ganger er det best at pasienten kommer til tjenestens lokaler for å få behandling. 

Kontakt oss:

Private fysioterapeuter

 • Fjellgata Fysioterapi DA
 • NEMUS Kongsvinger
  • Otto Wengs veg 7, 2212 Kongsvinger
  • Telefon: 62 81 29 50
 • Fysio Syd
 • Fysioterapeut Stian Brufladt
  • Jernbanegata 5f, 2211 Kongsvinger
  • Telefon: 90 54 26 03
 • Fysioterapeuter - Sykehuset Innlandet HF Divisjon Kongsvinger

Ergoterapi

Hva tilbyr ergoterapeutene?

Ergoterapeuter skal hjelpe mennesker til å mestre eller gjenvinne ønsket hverdagsliv, til tross for funksjonsnedsettelse, skade, uheldig livsform eller sykdom. Ergoterapeuter er opptatt av å se helheten rundt hver enkelt, for å finne gode løsninger.

Tjenesten omfatter:

 1. Kartlegging av situasjonen man lever i
 2. Trening /tilrettelegging av dagliglivets aktiviteter
 3. Tilrettelegging av bolig, bil etc.
 4. Samarbeid med andre yrkesgrupper/instanser for å bidra til helhetlig opplegg, f.eks Individuell plan (IP).
 5. Forebyggende tiltak
 6. Veiledning, informasjon, undervisning
 7. Formidling av tekniske hjelpemidler

Kontakt oss:

Rehabilitering i hjemmet

Kongsvinger kommunes innsatsteam består av sykepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter som arbeider tverrfaglig. De jobber ut ifra to arbeidsmetoder:

​​​​​​​1. Rehabilitering

 • Tjenesten passer for deg som har sammensatte behov som følge av funksjonsfall og med mål om å gjenvinne funksjoner. 
 • Det forventes en aktiv deltakelse fra den som mottar tjenesten for at mål skal nås etter endt behandling. 
 • Fortløpende og individuell vurderinger, samt henvisning/ opprettelse av kontakt med videre aktuelle tjenester
 • Mål: I samarbeid med teamet utarbeider du mål med utgangspunkt i «Hva er viktig for deg?»

​​​​​​​2. Hverdagsrehabilitering

 • Tjenesten kan passe for deg som har fått plutselige funksjonsfall, infeksjoner, kortvarig sykdom, strever med å mester personlig stell, matlaging eller andre aktiviteter.
 • I samarbeid med deg utarbeides det mål for hva du synes er viktig å klare i din hverdag. På bakgrunn av dette blir vi enige om hvilke tiltak som kan gjøres for at du skal nå dine mål.
 • Tjenesten ytes på dagtid, og kommer i tillegg til eventuelle hjemmetjenester. 
 • Teamet veileder og samarbeider med annet helsepersonell i hjemmebaserte tjenester, der det er aktuelt.

Kongsvinger kommune jobber etter følgende prioriteringsnøkkel:

  1. Utskrivningsklare brukere som er innlagt sykehus og som skrives direkte ut til hjemmet. 
  2. Brukere som skal hjem fra kommunens korttids- og / eller rehabiliteringsopphold og fra spesialisthelsetjenestens rehabiliteringsinstitusjoner.
  3. Hjemmeboende med aktive tjenester fra Hjemmebaserte tjenester med funksjonsfall hvor det er behov for å forebygge innleggelser i spesialisthelsetjenesten.  

Kontakt oss:

Korttidsopphold og avlastningsopphold i sykehjem