Hva er KKFU(Kongsvinger kommunale foreldreutvalg)?

I mange kommuner finnes det kommunale foreldreutvalg (KFU) som representerer alle FAU-ene i en kommune. KKFU er opprettet på frivillig basis, av foreldre i Kongsvinger og er ikke lovpålagt. KKFU representerer alle FAU i barne- og ungdomskoler i Kongsvinger kommune.  De kommunale foreldreutvalgene driver opplæring og erfaringsutveksling med FAU-ene i sin kommune, og mange har en god dialog med skoleeier.

KFU har vokst fram etter lokale initiativ, bl.a. ut fra behovet for å :

  • fremme og ivareta foreldresynspunkter overfor skoleadministrasjonen og de politiske beslutningsorgan i kommunen
  • være høringsorgan i alle saker som handler om barns oppvekst- og læringsmiljø
  • bidra til erfaringsutveksling og foreldresamarbeid mellom grunnskolene i kommunen
  • arbeide for at tillitsvalgte foreldre ved skolene i kommunen får opplæring, slik at de kan ivareta sine oppgaver på den enkelte skole på en best mulig måte.

Kontaktpersoner for KKFU

Leder: Vegard Myrli (Langeland skole)    
Epost;

Nestleder; Aina Østgård (Austmarka skole) 
Epost; 

Sekretær; Linda Kristin Unumb (Brandval skole)
Epost; lindaunumb85@gmail.com