Beliggenhet

Langeland er en sentrumsskole med 10 min gangavstand til både bysentrum i den ene retningen og skogen i den andre retningen. Vi er plassert på festningssiden av byen mellom sykehuset og Langelandshjemmet.

Skolens satsingsområder

  • Ved Langeland har foreldre, ansatte og elevene selv høye forventninger til gode resultater.
  • Vi har sterkt fokus på at den ordinære opplæringen skal ha høy kvalitet og at det undervises etter de standardene vi har blitt enige om.
  • Vi er med i Udirs utviklingsprogram «et inkluderende skolemiljø».
  • Vi er en del av Hedmark fylkeskommune sitt FoU-prosjekt «Kultur for læring».
  • Vi er pilot for implementering av innføringstjeneste for nyankomne elever i Kongsvinger kommune.
  • Vi er pilot for implementering av BTI i Kongsvinger kommune.