Beliggenhet

Vinger barnehage ligger ca tre kilometer fra Kongsvinger stasjon, i naturskjønne omgivelser i Bokfinkvegen på Vennersberg i Kongsvinger.

Størrelse

Vinger barnehage har seks avdelinger fordelt på to (Bokfinkvegen og Kråkevegen) hus for barn i alderen 0-5 år.

Måltider i barnehagen

Barna får tre måltider hver dag og deltar aktivt i å lage maten. Det er ikke nødvendig å ha med matpakke.

Verdier og aktiviter i barnehagen

Vinger barnehage skal være en møteplass for felles læring. Vi har kompetanse, engasjement, holdninger og er tydelige voksne som er avgjørende for barnets læring og trivsel. De voksne skal ha grunnleggende respekt for barnas oppfatning av omgivelsene og deres rett til å påvirke egen hverdag. Dokumentasjon skal bidra til at personalet får økt innsikt i hvordan barn tenker, lærer og utvikler seg.

  • Barn og voksne skal øve opp evnen til å lytte
  • Barna skal oppleve mestring
  • Barna skal føle seg betydningsfulle og delaktige