Representanter i selskaper og samarbeid 2023-2027
Selskap/samarbeidRepresentanter/medlemmerVararepresentanter
Osloregionen politiske rådElin Såheim Bjørkli, ApHelge Thomassen, PP
IKA Opplandene (KO)Elin Såheim Bjørkli, ApHelge Thomassen, PP
BarnevernvaktaStian Amundsen Sønsterud, ApJohn Reidar Holen, PP og Margrethe Haarr, Sp
Kommunalt oppgavefellesskap mot akutt forurensning region " (KOAF-2)Audun Wangen, VØyvind Randmæl-Warpe, H
Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap GIVAS IKSEirik Ross, PP og Tommy Smedtorp, SpKristian Snare Strand, Ap, Halvor Westbye Egeberg, H, Mimmi Sørli-Bolneset, SV og Lennart Høgberg, FrP
Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap GIRPaul Inge Tønseth, Ap og Martin Hanestad, HMads Jørgen Nuortta Skjørberg, SV, Oskar Aanmoen, H, Carmen Monfort Ibanez, SV og Gaute Lunde Nytrøen, Sp
Glåmdal interkommunale voksenopplæringssenter GIVMinja Tea Djamarija, Ap og Øyvind Randmæl-Warpe, HReidun Thøger-Andresen, Ap, Jannicke Stenberg Mykkestue, H, Torunn Arnesen, R og Kjell Arne Hanssen, FrP
Glåmdal brannvesen IKS - GBIHelge Thomassen, PP og Thor Trygve Ringsbu, KrFAlf-Tore Pedersen, Ap, Margrethe Haarr, Sp, John Reidar Holen, PP og Sverre Robert Svennevig Offord, H
Revisjon Øst IKSAlf-Tore Pedersen, ApRandi Ryan, PP og Kjell Arne Hanssen, FrP
Konsek Øst IKS Helge Thomassen, PPKjell Arne Hanssen
Folkevalgt nemnd i vertskommunesamarbeidet Glåmdal krisesenterJulia Amelia Bøhmer, R og Louise Erichsen, HRandi Ryan, PP, Inger Noer, V, Madeleine Berg, Ap og Dag Tommy Tomteberget, Sp
Norsk skog-finsk museumUnn Bjørklund, ApTommy Smedtorp, Sp
Styret i Finnskogen natur- og kulturparkPaul Inge Tønseth, ApThor Ringsbu, KrF
Styret i Kongsvinger boligstiftelse (2024-2025)Joanna Cecilie Sol Randmæl-Warpe, Mai-Britt Aasen og Sjur StrandHege Vestli, Jens Njøsen og Geir Verhaug
Stiftelsen Kvinnemuseet - Kongsvinger museumCristina Lyle, ApOskar Aanmoen, H
Kontaktutvalget for vilt-, rovvilt-, og fiskeforvaltningThor Trygve Ringsbu, KrFTom Svarva, Ap
Styringsgruppa for K2050Elin Såheim Bjørkli, Ap og Halvor Egeberg, HHelge Thomassen, PP og Margrethe Haarr, Sp
Styret i Kongsvinger museumsforeningHelge Thomassen, PPJannicke Stenberg Mykkestue, H
Kirkelig fellesrådUnn Bjørklund, ApBjarte Alme, KrF
Styret for Interkommunal kommunedelplan strekningen E16 Kongsvinger – E6Elin Såheim Bjørkli, ApHelge Thomassen, PP
Jernbaneforum Kongsvingerbanen Elin Såheim Bjørkli, ApHelge Thomassen, PP