Mål

 • Lærer seg om nettmobbing og dets konsekvenser.
 • Verktøy og strategier for å håndtere ubehagelige situasjoner online.
 • Diskusjoner om etikk og ansvar på internett.
 • Videreutdanning for å identifisere og håndtere nettmobbing og andre online-risikoer.
 • Metoder for å integrere nettetikk i den daglige undervisningen.
 • Workshoper om hvordan man snakker med barn om internettbruk.
 • Råd for å overvåke og begrense skjermtid.

Hvordan gjør vi det?

 • Scenario-spill om Nettmobbing: Rollespill og scenario-baserte spill som simulerer ulike situasjoner relatert til nettmobbing, og lærer elevene hvordan de skal håndtere dem.
 • Diskusjonsguider: Materiale for å lede klasseromsdiskusjoner om etikk og ansvar på internett.
 • Digitale Etikett Leksjonsplaner: Komplette leksjonsplaner som dekker emner som nettetikett, deling av informasjon og håndtering av online-konflikter.

Digitale ressurser

 • Barnevakten.no: En norsk organisasjon som tilbyr råd og verktøy for å lære barn om sikker internettbruk, inkludert emner som nettmobbing og digitalt fotavtrykk.
 • Du Bestemmer: En interaktiv nettside som fokuserer på å undervise barn om personlig integritet, sikkerhet på nettet og digitalt medborgerskap.
 • Google's "Be Internet Awesome": Et program som inkluderer et nettbasert spill kalt Interland og en undervisningsplan for å lære barn å være trygge og ansvarsfulle oppdagere av den online verdenen.
 • NetSmartz Kids: En interaktiv nettside fra National Center for Missing & Exploited Children som tilbyr spill og læringsaktiviteter om online sikkerhet.
 • Common Sense Media - Digital Citizenship: Common Sense Education tilbyr en omfattende læreplan for K-12 om digitalt medborgerskap for å hjelpe elever å utvikle ferdighetene de trenger for å ta smarte valg online og i livet.
 • https://brukhue.no/: Bruk Hue er et gratis undervisningsopplegg for å forebygge nettmobbing og utenforskap.