Lærling

Å være lærling betyr at du tar siste del av videregående utdanning og utdanner deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift. Du blir ansatt midlertidig på en arbeidsplass og har samme rettigheter og plikter som en arbeidstaker. Du får lønn under læretiden og har krav på opplæring, veiledning og vurdering underveis. Etter endt opplæring på arbeidsplassen går du opp til en fagprøve.

Kriterier til deg som skal søke:

  • Fullført videregående trinn 1 (VG1) og videregående trinn 2 (VG2).
  • Vi legger også stor vekt på personlige egenskaper som samarbeidsevne, motivasjon til faget og egnethet. Det er viktig at du liker å omgås mennesker.

Lærekandidat

Lærekandidatordningen er en mulig vei å gå hvis du har manglende beståtte fag fra videregående men ønsker deg ut i jobb i fagområdet. Lærekandidatordningen tar sikte på en kompetanse på et lavere nivå gjennom en kompetanseprøve. Opplæringen i faget skjer gjennom en lærebedrift og du har krav på individuell opplæring, veiledning og vurdering underveis. Læretiden er stort sett den samme som i et ordinært læreforløp.  Her får du muligheten til å tilegne deg arbeidserfaring gjennom et praksisforløp og kompetansebygging underveis i løpet.

Fagbrev på jobb ordningen

Fagbrev på jobb ordningen er en vei til fagbrev for voksne mennesker som er i arbeid. Målet er å få flere ufaglærte arbeidstakere til å ta et fagbrev og styrke kompetansen i egen enhet. Arbeidsgivere vil få muligheten til å øke kompetansen for sine medarbeidere i enheten.

Fagbrev på jobb ordningen er et samarbeid med Innlandet fylkeskommune og Senter for voksnes læring i tråd med HR- enheten.

Modulstrukturert opplæring 

I videregående opplæring blir det gjennomført et forsøk med modulstrukturerte fag- og yrkesopplæring for voksne i yrkesfag. Hensikten med forsøket er å bidra til at flere voksne som mangler kompetanse deltar i videregående opplæring og at det utvikles en fleksibel vei frem til fag- og svennebrev for voksne.

Målgruppen er primært personer uten varig tilknytning til arbeidslivet. Dette kan være unge voksne som verken er i jobb eller i utdanning, eller personer med for lav utdanning og/eller svake norskferdigheter til å kunne oppfylle kravene i arbeidslivet.

Modulene blir utformet slik at de i størst mulig grad gjennomføres i en praksissituasjon.