Lokalhistorie og slektsforskning

Det finnes flere kulturhistoriske samlinger i Kongsvinger. Hos oss finner du en lokalhistorisk samling av bøker, tidsskrifter, mikrofilmer og annet.

Vil du drive slektsforskning, har vi litteratur om emnet, oversikter over litteratur om emnet, bygdebøker, kirkebøker på mikrofilm, folketellinger og tilgang til ressurser på internett. Se også nyttige snarveier lenger ned på siden.

Bibliotekets lokalsamling

Du kan søke etter det materialet som er registrert i bibliotekets lokalsamling. Skriv ordet "lokalsamlingen" i emnefeltet i websøk. 
Samlingen omfatter bøker, tidsskrifter, avisutklipp, gamle lokalaviser, brosjyrer, kart, flyfoto, film og mikrofilmer. Litteraturen er om Kongsvinger kommune og Glåmdalsregionen, og av forfattere/illustratører med tilknytning til kommunen.  En del av det lokalhistoriske materialet er til utlån, mens noe kun kan brukes i biblioteklokalene.

Flyfoto

I vårt lokalhistoriske materiale inngår også en bildesamling – Widerøesamlingen. Dette er flyfoto av diverse gårder i distriktet fra 50- og 60-tallet, og består av 1727 bilder.
Les mer om flyfoto-samlingen her.

Mikrofilmer

Mikrofilmene vår finner du i andre etasje. De inneholder kirkebøker og folketellinger, samt lokalavisene for Kongsvinger opp gjennom tidene. Biblioteket har leseapparat for mikrofilm og mikrokort, og du kan også ta utskrifter og lagre til minnepenn via leseapparatet.

Mikrofilmleser

Biblioteket har fått et apparat for vising av mikrofilmer og mikrokort (fiche). Apparatet er digitalt - du kan se sidene på skjerm, lagre til minnepenn eller ta utskrift av sider. Utskrift gjøres mot en liten avgift.  

Lokale historielag

Kongsvinger og omegn har flere slekts- og historielag:

Materiale vi ikke har i Kongsvinger bibliotek, bestiller vi gjerne til deg fra andre bibliotek i landet.
 

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30